21 września dzieci i pracownicy przedszkola miejskiego nr 338 „Sosnowa Stacyjka” mogli zobaczyć jak w jeden dzień rozbudowano przedszkole. Dwadzieścia dwa moduły zostały przywiezione i zmontowane na wcześniej przygotowane fundamenty.