Nowy rok – nowy kontrakt w Niemczech: Salzgitter

Climatic podjął się wykonania trzypiętrowego budynku biurowego o powierzchni ponad 1000 m2 w technologii modułowej, który jest częścią ciekawego i nietypowego przedsięwzięcia. Projekt dotyczy przekształcenia najmłodszej kopalni rudy żelaza w regionie Salzgitter, w skład odpadów radioaktywnych, który przejmie 90% tego typu odpadów z całych Niemiec.
Budynek wraz z fundamentami wykonany zostanie na terenie szybu Konrad-2.

Technologia modułowa umożliwia wykonanie budynków w wysokim stopniu prefabrykacji (do 90%) poza placem budowy, co znacznie skraca czas realizacji inwestycji oraz minimalizuje ryzyka zewnętrzne związane np. z dostawą materiałów czy pogodą.

Zbudujemy kolejne przedszkole! Powstanie w gminie Mielnik.

Umowa na budowę Przedszkola Gminnego w Mielniku została dziś podpisana przez Wójta Gminy Mielnik Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielnik Małgorzaty Szymańskiej oraz Kamila Kowalczyka pełnomocnika Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Termin realizacji zamówienia to 31 lipca 2018 r

System Budownictwa Modułowego Climatic znacznie zmniejsza obciążenie środowiskowe. Budowa odbywa się w kontrolowanych warunkach hali produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim niezależnie od warunków pogodowych. System zakłada wysoki stopień prefabrykacji dlatego na miejscu budowy prace wykończeniowe ograniczone są do niezbędnego minimum. Taki sposób budowy pozwala na znacznie szybszą realizację inwestycji np. podczas wakacji dlatego gminy często decydują się na takie rozwiązanie ponieważ nie wymaga organizowania pomieszczeń zastępczych.

Climatic wykona w systemie budownictwa modułowego nadbudowę szpitala MSWiA w Opolu

Firma Climatic rozpoczęła produkcję modułów dla szpitala MSWiA w Opolu. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonane zostaną moduły VI kondygnacji bloku operacyjnego o łącznej powierzchni 1000 m2.

Budownictwo modułowe sprawdza się w szczególności przy nadbudowie lub rozbudowie i w trudno dostępnych miejscach ze względu na specyfikę wznoszenia konstrukcji. System Climatic zmniejsza obciążenie środowiskowe związane z transportem na plac budowy, jak również hałas i zapylenie co jest istotne dla obiektów położonych w obrębie terenów miejskich.

    

Warszawa: Szkoła Podstawowa nr 109 ukończona!

Climatic zrealizował rozbudowę budynku Szkoły podstawowej nr 109. Rozbudowa objęła pięć sal dydaktycznych, sanitariaty i dwie szatnie umieszczone na dwóch kondygnacjach oraz klatkę schodową  wraz z łącznikiem pierwszego piętra budynku szkoły.

Dzięki rozwiązaniu prefabrykowanych stalowych modułów uczniowie i pracownicy szkoły mogli bez obaw i uciążliwości uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Budynek powstał bowiem poza placem budowy – w fabryce w Ostrowcu Świętokrzyskim i przywieziony został przed rozpoczęciem zajęć. Ten nowoczesny sposób budowy pozwala jednocześnie na prowadzenie prac przygotowania budowy (np. fundamenty) i wznoszenie budynku dlatego całość inwestycji przebiega w znacznie krótszym czasie niż w tradycyjnych technologiach.
Uczniom i nauczycielom życzymy Wesołych Świąt i samych sukcesów w nadchodzącym Roku!

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna