Zapytanie nr AUDYT/2023 z dn. 8.03.2023.

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii” realizowanego w ramach wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.0100-1188/18.

Rodzaj usług:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego dla projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii” realizowanego w ramach wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.0100-1188/18.

Termin składania ofert: do momentu otrzymania przez Zamawiającego 3 ofert nie krócej niż 13.03.2023 r., godzina 12:00

Sposób złożenia ofert: elektronicznie na adres mailowy: oferty@climatic.pl lub w formie papierowej na adres: Climatic Sp. z o.o. Sp. k., Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice

Pod poniższym linkiem znajduje się szczegółowa specyfikacja poszczególnych usług:

https://climatic.pl/wp-content/uploads/2023/03/promocja_zapytanie_cenowe_etap_7.pdf 

Oferta powinna zawierać minimum określenie ceny netto i brutto za wykonanie danej usługi, termin ważności oferty, dane wykonawcy oraz dane osoby do kontaktu.