Zapytanie ofertowe nr 2/2023 z dn. 20.01.2023.

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie usług marketingowo-promocyjnych w ramach projektu
dofinansowanego ze środków funduszy unijnych pod nazwą: „Opracowanie hybrydowego systemu
elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii” (POIR.01.01.0100-1188/18) .

Rodzaj usług:
Dostarczenie torebek z logo firmy oraz pamięci przenośnych USB opatrzonych niezbędnym
oznakowaniem unijnym, które wykorzystywane będą podczas uczestnictwa Zamawiającego na
targach branżowych:

  • – Usługa 1 – TOREBKI Z LOGO FIMRY
 • Ilość : 1 000 sztuk
 • Kolor: biały
 • Materiał: 100% papier
 • Nadruk: dwustronny, logo firmy w kolorze granatowym oraz oznakowanie UE
 • Wymiary: min. 35 x 25 x 5 cm
  • – Usługa 2 – PAMIĘĆ PRZENOŚNA USB
 • Ilość : 500 sztuk
 • Pojemność: 8GB
 • Prędkość odczytu: min. 28Mb/s
 • Grawer: jednostronny lub dwustronny z logo firmy oraz oznakowaniem UE

Dopuszcza się złożenie ofert na jedną z ww. usług lub na obie jednocześnie.
Termin składania ofert: do momentu otrzymania przez Zamawiającego 3 ofert nie krócej niż
25.01.2023 r., godzina 12:00

Sposób złożenia ofert: elektronicznie na adres mailowy: oferty@climatic.pl lub w formie papierowej
na adres: Climatic Sp. z o.o. Sp. k., Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice

Pod poniższym linkiem znajduje się szczegółowa specyfikacja poszczególnych usług:

https://climatic.pl/wp-content/uploads/2023/01/zapytanie22023.pdf

Oferta powinna zawierać minimum określenie ceny netto i brutto za wykonanie danej usługi, termin
ważności oferty oraz termin wykonania usługi, dane wykonawcy oraz dane osoby do kontaktu.