Budowa Zakładu Teleradioterapii w Legnicy, jako filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Roboty budowalne, infrastruktura techniczna
i zagospodarowanie terenu, dostawa wyposażenia.