Roboty ogólnobudowlane wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji (w tym układu recyrkulacji powietrza na salach operacyjnych), w ramach modernizacji bloku operacyjnego SP CSK.

Remont bloku operacyjnego w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego (Budynek A, poziom 0, segment 5 i 8). Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.