Rozbudowa i przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowa pawilonu bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii II. Roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawa wyposażenia medycznego.