Przebudowa pomieszczeń I piętra na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

Przebudowa bloków operacyjnych II i III piętra w budynku C, na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa wyposażenia medycznego.