Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego Budynek A-2. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne. Dostawa wyposażenia technologicznego.