Rozbudowa i Przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu polegała na dostawieniu nowego skrzydła budynku w technologii modułowej wyposażonego w Blok Operacyjny, Centralną Sterylizację i Oddział Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. W sumie całkowita powierzchnia inwestycji objęła obszar 3000 m2.