Rozbudowa bloku operacyjnego w technologii modułowej. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlanego, dostawa specjalistycznego wyposażenia medycznego.