Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w istniejącym zespole obiektów Wojewódzkiego Szpitala w Budowie w Słupsku. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i modernizacji  budynków A,B,C,D,E.