Przebudowa wraz z nadbudową łącznika w budynku „G” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Rozbudowa w systemie modułowym, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.