Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – II etap. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne. Dostawa wyposażenia technologicznego.