Dokończenie przebudowy pomieszczeń bloku operacyjnego Kliniki Ortopedii i Traumatologii na V piętrze w bloku B. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

Dobudowa budynku do łącznika E1-2 z przeznaczeniem na Oddział Intensywnej Terapii oraz Pracownię Elektrofizjologii i Hemodynamiki. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.