Climatic kommer att bygga en överbyggnad på MSWiA-sjukhuset i Opole i det modulära byggsystemet

Klimat började produktion av moduler till sjukhus i inrikes- och administrationministeriet i Opole. I den moderna produktionsanläggningen i Ostrowiec Świętokrzyski byggs moduler på sjätte våningen i operationsblocket med en total yta på 1000 m2.

Modulär konstruktion fungerar speciellt när man bygger eller expanderar och på svårt nåda platser på grund av byggnadens specificitet. Klimatsystemet minskar belastningen på miljön i samband med transport till byggarbetsplatsen, liksom buller och dammlighet som är viktigt för anläggningar i stadsområden.

    

Warszawa: Grundskola nr 109 slutförd!

Climatic avslutade utvidgningen av huvudskolan nr 109. Utvidgningen omfattade fem didaktiska rum, sanitära faciliteter och två omklädningsrum på två våningar och en trappa med länk mellan skolans första våning.

Tack vare lösningen av prefabricerade stålmoduler kunde elever och skolpersonal delta i klasser utan rädsla eller besvär. Byggnaden byggdes utanför byggarbetsplatsen – på en fabrik i Ostrowiec Świętokrzyski och togs inför klassens början. Denna moderna byggnadsmetod möjliggör byggnadsarbetet (t.ex. fundament) och byggnad av byggnaden, varför hela investeringen sker på mycket kortare tid än i traditionell teknik.

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna