Climatic kommer att bygga en överbyggnad på MSWiA-sjukhuset i Opole i det modulära byggsystemet

Klimat började produktion av moduler till sjukhus i inrikes- och administrationministeriet i Opole. I den moderna produktionsanläggningen i Ostrowiec Świętokrzyski byggs moduler på sjätte våningen i operationsblocket med en total yta på 1000 m2.

Modulär konstruktion fungerar speciellt när man bygger eller expanderar och på svårt nåda platser på grund av byggnadens specificitet. Klimatsystemet minskar belastningen på miljön i samband med transport till byggarbetsplatsen, liksom buller och dammlighet som är viktigt för anläggningar i stadsområden.