Climatics tillkännagivande

Den nuvarande epidemin för coronavirus (Covid-19) tvingar förändringar i vårt dagliga och yrkesmässiga liv. Vi känner oss ansvariga för våra kunder, partners och anställda och har vidtagit alla åtgärder i enlighet med rekommendationerna från hälsoministeriet för att skydda deras hälsa och deras anhöriges hälsa. 

Samtidigt försöker vi utföra vårt arbete med största omsorg och med de tillgängliga försiktighetsåtgärderna. Alla uppgifter genomförs för närvarande i enlighet med schemat. 

Även om personlig kontakt är mycket viktigt för oss, föreslår vi, i den här exceptionella situationenatt du stannar hemma för din egen säkerhet. Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller videokonferens. På fliken “Kontakt” kan du hitta kontaktdata för nyckelpersoner i Climatic som kommer att svara på alla frågor eller ta upp eventuella problem. 

Vi önskar er god hälsa.