Förberedelser för grundläggning till förskolan i Podkowa Leśna pågår. Climatic kommer snart att leverera moduler till byggarbetsplatsen vilka snabbt blir byggnaden själv. Allt går mycket snabbt, vi kommer att hålla dig informerad om de första effekterna av våra specialisters verk. Vi inbjuder dig också till vår Facebook!