Nytt år – ett nytt kontrakt i Tyskland: Salzgitter

Modułowy skład odpadów radioaktywnych Salzgitter

Climatic åtar sig byggandet av en trevånings kontorsbyggnad med ett område på över 1000 kvm i modulär teknik, som ingår i ett intressant och ovanligt projekt. Projektet avser omvandling av den yngsta järnmalmsgruvan i Salzgitterregionen till radioaktivt avfall, vilket kommer att ta över 90% av denna typ av avfall från hela Tyskland.
Byggnaden med stiftelser kommer att göras på Konrad-2-axeln.

Modulteknik gör det möjligt att bygga höga prefabriceringsbyggnader (upp till 90%) utanför byggarbetsplatsen vilket avsevärt förkortar tidpunkten för investeringsimplementering och minimerar externa risker som förknippas med till exempel leverans av material eller väder.