Tillägget av den nya våningen till ministeriet för inrikes- och administrationssjukhuset i Opole avslutades

Climatic har gjort en modulär del av våningen tillägg till SP ZOZ MSWiA i Opole. Implementeringen inkluderade tillägg av femte våningen av sjukhusbyggnaden avsedd för operationssal inom modulär teknik, tillsammans med full medicinsk infrastruktur. Anestesiologi avdelning och intensivvård har utvidgats. Den nya sjukhusvåningen har utrustats med medicinsk utrustning. Som en del av implementeringen skapades 5 nya operationssal. 

Den nya våningen består av cirka 25 moduler, alla väger cirka 30–45 ton. Tillägg av ny våning var möjligt tack vare användning av modulär konstruktionsteknik. Investeringens tog cirka 12 månader.