Neues Jahr – ein neuer Vertrag in Deutschland: Salzgitter

Climatic hat den Bau eines dreistöckigen Bürogebäudes mit einer Fläche von über 1000 m² in Modultechnik, das Teil eines interessanten und ungewöhnlichen Projekts ist, übernommen. Das Projekt betrifft die Umwandlung der jüngsten Eisenerzmine in der Region Salzgitter in Radioaktivmülldeponie, die 90% dieser Art von Abfällen aus ganz Deutschland übernehmen wird.
Das Gebäude mit Fundamenten wird auf dem Schacht Konrad-2 hergestellt.

Die modulare Technologie ermöglicht den Bau von hohen Vorfertigungsgebäuden (bis zu 90%) außerhalb der Baustelle, was den Investitionsaufwand erheblich verkürzt und externe Risiken minimiert, die beispielsweise mit der Lieferung von Material oder Wetter verbunden sind.

Zbudujemy kolejne przedszkole! Powstanie w gminie Mielnik.

Umowa na budowę Przedszkola Gminnego w Mielniku została dziś podpisana przez Wójta Gminy Mielnik Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielnik Małgorzaty Szymańskiej oraz Kamila Kowalczyka pełnomocnika Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Termin realizacji zamówienia to 31 lipca 2018 r

System Budownictwa Modułowego Climatic znacznie zmniejsza obciążenie środowiskowe. Budowa odbywa się w kontrolowanych warunkach hali produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim niezależnie od warunków pogodowych. System zakłada wysoki stopień prefabrykacji dlatego na miejscu budowy prace wykończeniowe ograniczone są do niezbędnego minimum. Taki sposób budowy pozwala na znacznie szybszą realizację inwestycji np. podczas wakacji dlatego gminy często decydują się na takie rozwiązanie ponieważ nie wymaga organizowania pomieszczeń zastępczych.