Neues Jahr – ein neuer Vertrag in Deutschland: Salzgitter

Climatic hat den Bau eines dreistöckigen Bürogebäudes mit einer Fläche von über 1000 m² in Modultechnik, das Teil eines interessanten und ungewöhnlichen Projekts ist, übernommen. Das Projekt betrifft die Umwandlung der jüngsten Eisenerzmine in der Region Salzgitter in Radioaktivmülldeponie, die 90% dieser Art von Abfällen aus ganz Deutschland übernehmen wird.
Das Gebäude mit Fundamenten wird auf dem Schacht Konrad-2 hergestellt.

Die modulare Technologie ermöglicht den Bau von hohen Vorfertigungsgebäuden (bis zu 90%) außerhalb der Baustelle, was den Investitionsaufwand erheblich verkürzt und externe Risiken minimiert, die beispielsweise mit der Lieferung von Material oder Wetter verbunden sind.

Zbudujemy kolejne przedszkole! Powstanie w gminie Mielnik.

Umowa na budowę Przedszkola Gminnego w Mielniku została dziś podpisana przez Wójta Gminy Mielnik Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielnik Małgorzaty Szymańskiej oraz Kamila Kowalczyka pełnomocnika Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Termin realizacji zamówienia to 31 lipca 2018 r

System Budownictwa Modułowego Climatic znacznie zmniejsza obciążenie środowiskowe. Budowa odbywa się w kontrolowanych warunkach hali produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim niezależnie od warunków pogodowych. System zakłada wysoki stopień prefabrykacji dlatego na miejscu budowy prace wykończeniowe ograniczone są do niezbędnego minimum. Taki sposób budowy pozwala na znacznie szybszą realizację inwestycji np. podczas wakacji dlatego gminy często decydują się na takie rozwiązanie ponieważ nie wymaga organizowania pomieszczeń zastępczych.

Climatic wykona w systemie budownictwa modułowego nadbudowę szpitala MSWiA w Opolu

Firma Climatic rozpoczęła produkcję modułów dla szpitala MSWiA w Opolu. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonane zostaną moduły VI kondygnacji bloku operacyjnego o łącznej powierzchni 1000 m2.

Budownictwo modułowe sprawdza się w szczególności przy nadbudowie lub rozbudowie i w trudno dostępnych miejscach ze względu na specyfikę wznoszenia konstrukcji. System Climatic zmniejsza obciążenie środowiskowe związane z transportem na plac budowy, jak również hałas i zapylenie co jest istotne dla obiektów położonych w obrębie terenów miejskich.

    

Warschau: Grundschule Nr. 109 fertig!

Climatic schloss die Erweiterung des Grundschulgebäudes Nr. 109 ab. Die Erweiterung umfasste fünf Klassenräume, Sanitäranlagen und zwei Umkleideräume auf zwei Etagen und eine Treppe mit einer Verbindung zwischen der ersten Etage des Schulgebäudes.

Dank der Lösung aus vorgefertigten Stahlmodulen konnten Schüler und Schulpersonal ohne Angst und Unannehmlichkeiten am Unterricht teilnehmen. Das Gebäude wurde außerhalb der Baustelle – in einer Fabrik in Ostrowiec Świętokrzyski gebaut und wurde vor Beginn der Klassen gebracht. Diese moderne Bauweise ermöglicht die Bauvorbereitungsarbeiten (z. B. Fundamente) und die Errichtung des Gebäudes gleichzeitig, wodurch die gesamte Investition in viel kürzerer Zeit als bei herkömmlichen Technologien erfolgt.

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna