Nytt år – ett nytt kontrakt i Tyskland: Salzgitter

Climatic åtar sig byggandet av en trevånings kontorsbyggnad med ett område på över 1000 kvm i modulär teknik, som ingår i ett intressant och ovanligt projekt. Projektet avser omvandling av den yngsta järnmalmsgruvan i Salzgitterregionen till radioaktivt avfall, vilket kommer att ta över 90% av denna typ av avfall från hela Tyskland.
Byggnaden med stiftelser kommer att göras på Konrad-2-axeln.

Modulteknik gör det möjligt att bygga höga prefabriceringsbyggnader (upp till 90%) utanför byggarbetsplatsen vilket avsevärt förkortar tidpunkten för investeringsimplementering och minimerar externa risker som förknippas med till exempel leverans av material eller väder.

Zbudujemy kolejne przedszkole! Powstanie w gminie Mielnik.

Umowa na budowę Przedszkola Gminnego w Mielniku została dziś podpisana przez Wójta Gminy Mielnik Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielnik Małgorzaty Szymańskiej oraz Kamila Kowalczyka pełnomocnika Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Termin realizacji zamówienia to 31 lipca 2018 r

System Budownictwa Modułowego Climatic znacznie zmniejsza obciążenie środowiskowe. Budowa odbywa się w kontrolowanych warunkach hali produkcyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim niezależnie od warunków pogodowych. System zakłada wysoki stopień prefabrykacji dlatego na miejscu budowy prace wykończeniowe ograniczone są do niezbędnego minimum. Taki sposób budowy pozwala na znacznie szybszą realizację inwestycji np. podczas wakacji dlatego gminy często decydują się na takie rozwiązanie ponieważ nie wymaga organizowania pomieszczeń zastępczych.

Climatic kommer att bygga en överbyggnad på MSWiA-sjukhuset i Opole i det modulära byggsystemet

Klimat började produktion av moduler till sjukhus i inrikes- och administrationministeriet i Opole. I den moderna produktionsanläggningen i Ostrowiec Świętokrzyski byggs moduler på sjätte våningen i operationsblocket med en total yta på 1000 m2.

Modulär konstruktion fungerar speciellt när man bygger eller expanderar och på svårt nåda platser på grund av byggnadens specificitet. Klimatsystemet minskar belastningen på miljön i samband med transport till byggarbetsplatsen, liksom buller och dammlighet som är viktigt för anläggningar i stadsområden.

    

Warszawa: Grundskola nr 109 slutförd!

Climatic avslutade utvidgningen av huvudskolan nr 109. Utvidgningen omfattade fem didaktiska rum, sanitära faciliteter och två omklädningsrum på två våningar och en trappa med länk mellan skolans första våning.

Tack vare lösningen av prefabricerade stålmoduler kunde elever och skolpersonal delta i klasser utan rädsla eller besvär. Byggnaden byggdes utanför byggarbetsplatsen – på en fabrik i Ostrowiec Świętokrzyski och togs inför klassens början. Denna moderna byggnadsmetod möjliggör byggnadsarbetet (t.ex. fundament) och byggnad av byggnaden, varför hela investeringen sker på mycket kortare tid än i traditionell teknik.

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna

Przygodna