Varför modulkonstruktion?

Prefabriceringsgrad upp till 90 %, tid för investeringsgenomförande kortare med upp till 70 %, 30 % högre värmeisoleringskoefficienter, lägre energiförbrukning, professionell samordning av utformnings- och byggarbeten, möjligheter för utbyggnad, påbyggnad och modernisering av befintliga byggnader, prefabricering utförd under kontrollerade förhållanden i en produktionsanläggning samt arbetsomfattning på byggplatsen reducerad till minsta nödvändiga minimum är Climatics fördelar gentemot konkurrensen tack vare vår användning av modultekniken.

CLIMATIC modulteknik skapades ursprungligen särskilt för att uppfylla kraven för konstruktion för medicinska ändamål, där det är möjligt att anpassa byggnader till Kundens individuella krav och anpassa systemet för andra konstruktionstillämpningar i varje skede, både under utformning som under genomförande. Att genomföra ett komplett projekt från början eller att anpassa ett projekt som Investeraren redan har till modulkonstruktionstekniken är inte något problem för oss.
Vid genomförande av projekt där hela rummet finns inom en modul förbereder vi färdiga rum på vår produktionsanläggning (om det inte förhindras av andra omständigheter, t.ex. installationsanvisningar för anordningar).

Projekt kompleksu budynków modułowych

Vid genomförande av projekt där det aktuella rummet ryms i två eller flera moduler tillverkar vi modulerna i stort sett färdiga och färdigställer sedan rummen efter installationen på byggplatsen (det gäller främst korridorer, operationsrum, klassrum, konferensrum, trapphus osv.).
Beroende på utbyggnadstypen kan belastningarna från moduler överföras till:

 • förberedda fundament (plintgrund, krypgrund eller platta på mark)
 • förberedd substruktur av armerad betong, stål eller kombination
 • undeliggande modulens konstruktion (vid flervåningsbyggnader)
 • den befintliga byggnadens konstruktion (vid påbyggnad av befintliga byggnader)

Med sin mångsidiga struktur kan Climatic modulsystem utgöra en byggnads utvidgning i valfri konfiguration och på valfri nivå – den gör det möjligt att bygga på marknivå (upp till 5 våningar som standard) eller att bygga ut på valfri nivå (som en självbärande konstruktion på självstående pelare eller med delvis stöd på den befintliga byggnaden), såväl som påbyggnad på taket (en särskilt attraktiv lösning vid tillhandahållande av maskinrum vars installation är komplicerad).
Tack vare lösningens mobilitet och mångsidighet kan modulsystemet användas även på platser med mycket begränsad åtkomst, som till exempel innergård eller byggnadstak. Med vårt erfarna monteringsteam genomförs även svåra projekt snabbt och effektivt.

Snabbt genomförande

 • Konstruktionstiden är upp till 50 % kortare än med traditionell teknik
 • Samtidig förberedande av byggplatsen och tillverkning av moduler under kontrollerade förhållanden
 • Tillverkning av moduler börjar omedelbart efter ett projektet utarbetats

Fullständig lösning från en tillverkare

 • Projekt, tillverkning, installation och utrustning genomförs av Climatic
 • Prefabricering och utrustning baserade på Climatics teknik och produkter
 • Genomförande av nyckelfärdiga investeringar

Tydliga ekonomiska fördelar

 • Lägre driftskostnader
 • Lägre tillsyns- och personalkostnader
 • Så gott som inga extra kostnader

Flexibilitet i användning

 • Byggnation, utbyggnad och påbyggnad av specialiserade byggnader
 • Möjligheten att genomföra investeringen etappvis
 • Möjligheten för uthyrning eller leasing

Högkvalitativt utförande

 • Uteslutande av genomförandefel på projektnivå
 • Garanterad kvalitet tack vare tillverkning under kontrollerade förhållanden
 • Tillämpning av den senaste tekniken inom installation och utrustning

Optimalt genomförande

 • Minsta möjliga olägenhet för patienterna och sjukhuspersonalen
 • Byggkoordination reducerad till ett minimum
 • Enkel installation som reducerar risken för komplikationer på byggplatsen

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice +48 22 753 27 00 +48 22 753 27 01 climatic@climatic.pl

Produktionsanläggning i Ostrowiec Swietokrzyski ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Skriv till oss – vi ringer tillbaka!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019 Pozycjonowanie Strony - EACTIVE