Teknisk specifikation

Akustyka budynków modułowych - korytarze

AKUSTIK

Modulära byggnader som tillverkas av Climatic utformas och utförs på så sätt att den bullernivå som byggnadens användare eller personer som befinner sig i dess närhet utsätts för inte utgör ett hot mot deras hälsa såväl som den låter dem arbeta, vila och sova under tillfredsställande förhållanden.
Climatics konstruktörer tar alltid hänsyn till:

 • byggnadens läge och funktionella utformning
 • akustiska egenskaper (inklusive lokalisering av potentiella externa och interna bullerkällor)
 • akustiska egenskaper av skiljeväggarnas konstruktion och material och deras enskilda beståndsdelar
 • villkoren för placering av ljudisolering i enskilda rum.

På kundens begäran bifogar vi till projektet lämpliga beräkningar som bekräftar överensstämmelse med gällande normer och föreskrifter.

VÄRMEISOLERING

Climatic strävar efter en energieffektiv utformning av en hälsosam och bekväm inomhusmiljö i de modulbyggnader som vi tillverkar.
Vi förverkligar denna idé genom att installera högklassiga värme-, ventilations- och kylanordningar. Installation av LED-belysning och användning av alternativa primära energikällor ger användaren en garanti för låga driftskostnader för byggnaden. För att minimera värmeförlust har vi fokuserat på att eliminera värmebryggor från våra modulbyggnader.
Den moderna produktionslinjen på vår anläggning i Ostrowiec Swietokrzyski låter Climatic fylla stålprofiler för golv med PU-skum med sluten cellstruktur. PU-skum används även som golvisoleringsmaterial och förutom att ge termoskydd skyddar den även golvet från fukt från utomhus. Installation av ventilerad fasad och snickerier för fönster och dörrar med hjälp av “Climatic bryggfri strukturell komposit” sker på ett sätt som eliminerar värmebryggor som uppstår på fästelement, och värmebryggor på bärande stålkonstruktionen elimineras med lämpligt utförd yttre isolering. Tack vare ovanstående tekniska lösningar kan Climatic erbjuda sina kunder indelningar med följande U-värden (W/m2·K)

 • yttervägg U-värde = 0,2 (W/m2K)
 • golv U-värde = 0,23 (W/m2K)
 • tak U-värde = 0,15 (W/m2K)
Izolacyjność cieplna budynków modułowych
Ochrona ogniowa budynków modułowych

BRANDSKYDD

Climatic modulsystem har genomgått stränga testnings- och undersökningsprocedurer på Instytut Techniki Budowlanej (Byggteknikinstitut, ITB). ITB klassificerade efteråt Climatic modulbyggnader som byggnader som uppfyller kraven i infrastrukturministerns förordning av den 12 april 2002 om tekniska villkor som ska uppfyllas av byggnader och deras placering, bl.a. när det gäller offentliga byggnader som klassificeras som ZL II (risk för människor klass II), vilket – förutom höghus – innebär att de har brandmotstånd klass B. Det motsvarar bl.a. R/E/I parametrar:

 • bärande konstruktion R 120
 • innertak REI 60
 • yttervägg EI 60
 • innervägg EI 30
 • tak (konstruktion) R 30
 • takbeklädnad E 30

Alla konstruktioner som erbjuds av Climatic uppfyller brandskyddskraven. I många fall har konstruktionerna högre säkerhetsklass än vad som krävs enligt lag.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice +48 22 753 27 00 +48 22 753 27 01 climatic@climatic.pl

Produktionsanläggning i Ostrowiec Swietokrzyski ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Skriv till oss – vi ringer tillbaka!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019 Pozycjonowanie Strony - EACTIVE