Parametry techniczne budynków modułowych

Akustyka

Budynki modułowe produkowane przez Climatic są projektowane i wykonywane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.
Projektanci firmy Climatic każdorazowo rozpatrują:

 • usytuowanie i rozmieszczenie funkcjonalne budynku
 • charakterystykę  akustyczną  (w  tym  również  rozmieszczenie  wewnętrznych  i zewnętrznych potencjalnych  źródeł hałasu).
 • właściwości  akustyczne  konstrukcji  oraz  materiałów  dla  przegród  budowlanych i ich poszczególnych elementów.
 • warunki umieszczenia izolacji akustycznej dla poszczególnych pomieszczeń

Na życzenie klienta do projektu dołączamy stosowne obliczenia potwierdzające spełnienie obowiązujących norm i przepisów.

Izolacyjność cieplna

Climatic dąży do energooszczędnego kształtowania zdrowego i komfortowego środowiska wewnętrznego w produkowanych budynkach modułowych.
Ideę tą realizujemy montując wysokiej klasy urządzenia grzewcze, wentylacyjne i chłodzące. Montaż oświetlenia LED oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii pierwotnej daje użytkownikowi gwarancję niskich kosztów eksploatacji budynku. Aby zminimalizować straty ciepła skupiliśmy się na wyeliminowaniu z naszych budynków modułowych mostków cieplnych.
Nowoczesna linia produkcyjna w naszym zakładzie w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwala firmie Climatic na wypełnienie stalowych profili podłogi zamkniętą komórkowo pianką PU. Pianka PU stosowana jest również jako materiał izolacyjny podłogi, zapewniając poza ochroną termiczną również ochronę podłogi przed wilgocią z zewnątrz. Montaż fasady wentylowanej oraz stolarki okiennej i drzwiowej w oparciu o „bezmostkowy kompozyt konstrukcyjny Climatic” odbywa się w sposób likwidujący mostki cieplne występujące na elementach mocujących, a mostki cieplne stalowej konstrukcji nośnej są zlikwidowane odpowiednio wykonaną izolacją zewnętrzną. Dzięki tym zabiegom technicznym Climatic może zaproponować swoim klientom przegrody o następujących wartościach współczynnika U (W/m2·K)

 • ściana zewnętrzna wsp. U = 0,2 (W/m2·K)
 • podłoga wsp. U = 0,23 (W/m2·K)
 • dach wsp. U = 0,15 (W/m2·K)

Ochrona ogniowa

System modułowy Climatic został poddany rygorystycznym procedurom testowym i badawczym w Instytcie Techniki Budoowlanej, na podstawie których ITB sklasyfikował Budynki modułowe Climatic jako bydynki spełniające wymagania Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, min w zakresie budynków użyteczności publicznej klasyfikowanych w kategorii zagrożenia ludzi ZL II, co – z wyjątkiem budynków wysokościowych – sytuuje je w klasie odporności pożarowej budynku – B co przekłada się na min parametry R / E / I:

 • konstrukcja nośna R 120
 • stropy REI 60
 • ściana zewnętrzna EI 60
 • ściana wewnętrzna EI 30
 • dach (konstrukcja) R 30
 • pokrycie dachowe E 30

Wszystkie oferowane przez Climatic konstrukcje spełniają wymagania w zakresie ochrony pożarowej. W wielu przypadkach konstrukcje są zabezpieczone wg wyższych klas, niż wynika to z wymogów prawnych.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
NIP 522 26 56 057

+48 22 753 27 00
+48 22 753 27 01
climatic@climatic.pl

Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Napisz do nas – oddzwonimy!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019