O nas

budownictwo-modulowe-filmy-youtube

Budujemy solidnie

Lider polskiego rynku budownictwa modułowego

Climatic jest polską firmą działającą od 1997 roku na krajowych i zagranicznych rynkach budownictwa modułowego. Przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązania dla budownictwa w systemie zaprojektuj – wybuduj.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży budownictwa medycznego i w odpowiedzi na rosnące wymagania w zakresie czasu i jakości realizacji, proponujemy Państwu System Budownictwa Modułowego Climatic – nowoczesne rozwiązanie polegające na realizacji inwestycji na bazie modułów o wysokim stopniu prefabrykacji.

Budujemy szybko

Czas budowy krótszy nawet o 50%

Budownictwo modułowe pozwala skrócić czas realizacji inwestycji z 1-ego roku nawet do 6-u miesięcy. Zobacz jak wygląda montaż budynku wykonanego z modułów przestrzennych o wysokim stopniu prefabrykacji. Zastosowanie naszej technologii umożliwia równoczesne prowadzenie prac na placu budowy, jak i budowę właściwego budynku w zakładzie produkcyjnym.

→ Więcej: Budownictwo modułowe

Czas realizacji inwestycji o pow. 1000 m2
Film timelapse z montażu modułów budowlanych

Budujemy innowacyjnie

Prefabrykacja sięgająca 90%

Wysoki współczynnik prefabrykacji zapewniają koordynacja oraz zarządzanie procesem budowy i produkcji modułów budynku przez doświadczony zespół.

Wypracowane przez nas rozwiązanie umożliwia szybki montaż w bardzo wysokim stopniu prefabrykowanych modułów, jednocześnie skracając czas realizacji.

→ Więcej: Prefabrykacja

Budujemy kompleksowo

Kompleksowa realizacja inwestycji pod klucz

Generalne wykonawstwo inwestycji oznacza kompleksową realizację od momentu podpisania umowy, aż po zakończenie procesu odbioru budynku.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji pod klucz budynków użyteczności publicznej: szpitali, szkół, przedszkoli i nie tylko. Dostarczamy autorskie rozwiązania z dziedziny systemów BMS oraz integracji sal operacyjnych. Budynki Climatic są w pełni dostosowane do pełnienia swojej funkcji już w momencie zakończenia ostatniej fazy realizacji.

→ Więcej: Generalne wykonawstwo

budujemy-kompleksowo

Poznaj budownictwo modułowe

Co to jest budownictwo modułowe?

Dział budownictwa kubaturowego zajmujący się budową obiektów na bazie modułów przestrzennych wysokiego stopnia prefabrykacji. W fazie projektowej budynek dzielony jest na sekcje – moduły budowlane, które prefabrykowane są w zakładzie wytwórcy (poza placem budowy), a następnie transportowane w miejsce przeznaczenia i łączone w celu utworzenia jednego budynku. Na etapie prefabrykacji moduły są uzbrajane w wszystkie objęte projektem instalacje, ściany wewnętrzne oraz część elementów wykończenia. Po zestawieniu modułów na placu budowy następuje połączenie instalacji oraz prace resztkowe w zakresie wykończenia. Obiekty wykonane w technologii modułowej nazywa się budynkami modułowymi.

Konstrukcja budynku modułowego

Konstrukcja nośna budynku modułowego jest wykonana w formie szkieletu z profili stalowych. Wszystkie elementy konstrukcyjne są zabezpieczone przeciw czynnikom degradującym takim jak korozja, czynniki biologiczne. Konstrukcja każdego budynku modułowego jest indywidualnie obliczona na miejsce instalacji z uwzględnieniem strefy obciążenia wiatrem i śniegiem, obciążeń użytkowych oraz obciążeń związanych z podnoszeniem i transportem. Bezwzględnym wymogiem wynikającym bezpośrednio z ustawy jest odpowiednie zabezpieczenie pożarowe konstrukcji oraz oddzieleń przeciwpożarowych.

Najważniejsze cechy budownictwa modułowego

Szybkość budowy i szybszy zwrot inwestycji

Budownictwo modułowe pozwala na jednoczesne prowadzenie prac na placu budowy i w zakładzie wytwórczym. Przy odpowiedniej organizacji pracy można skrócić czas budowy nawet o 50%, tym samym zmniejszając koszty finansowania i nadzoru. Technologia modułowa sprowadza proces budowlany do powtarzalnego cyklu produkcyjnego. W przypadku budowy tradycyjnej nie jest możliwa zamiana ani jednoczesne wykonanie poszczególnych etapów budowy tzn., najpierw muszą powstać fundamenty, ściany pierwszej kondygnacji, strop, ściany drugiej kondygnacji itd. W budownictwie modułowym sekcje każdej kondygnacji powstają niezależnie w tym samym czasie.

Jakość

Budynki modułowe w czasie produkcji poddane są ciągłej ocenie zakładowej kontroli jakości oraz audytorów zewnętrznych. Gwarantuje to wykonanie obiektu o powtarzalnych parametrach i pozwala na ciągła kontrolę jego właściwości za pomocą urządzeń laboratoryjnych. Budowa w zakładzie produkcyjnym pozwala na zastosowanie technologii niedostępnych na tradycyjnym placu budowy.

Precyzyjna budowa w kontrolowanych warunkach

Moduły budynku powstają w hali produkcyjnej, niezależnie od warunków pogodowych. Znacząco poprawia to wydajność pracy oraz jakość robót budowlanych.

Możliwość budowania w odległych lokalizacjach

W miejscach, gdzie budowa odbywa się z dala od centrów przemysłowych lub jest utrudniony dostęp do materiałów budowlanych, budownictwo modułowe możne znacząca obniżyć koszty budowy. Budynki mogą być wykonywane w miejscach o relatywnie niskiej cenie robocizny i transportowane w miejsce przeznaczenia.

Ograniczenie ilości odpadów

Budownictwo modułowe sprowadzając proces budowy do produkcji pozwala na optymalizację materiałów. Projektanci dobierają materiały z maksymalną wydajnością, a niewykorzystane trafiają z powrotem do magazynu i mogą zostać wykorzystane do kolejnych inwestycji.

Budowa przyjazna dla środowiska

Budownictwo modułowe oprócz redukowania ilości odpadów, ułatwia recykling poprzez dokładne sortowanie odpadów wytworzonych. Budynki modułowe po zakończeniu swojego czasu życia mogą być łatwo zdemontowane i poddane recyklingowi.

Elastyczność

Budynki powstałe w technologii modułowej mogą być łatwo rozbudowywane i nadbudowywane, równie dobrze obiekt modułowy może zostać pomniejszony, lub zdemontowany, a moduły poddane recyklingowi lub przeniesione w nową lokalizację po rekondycjonowaniu.

Trwałość konstrukcji

Ze względu na konieczność transportu modułów do miejsca końcowego, każda sekcja projektowana jest w taki sposób, aby niezależnie wytrzymała warunki dynamiczne. Dzięki temu, zazwyczaj budynki modułowe mają trwalszą strukturę niż budynki tradycyjne.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
NIP 522 26 56 057

+48 22 753 27 00
+48 22 753 27 01
climatic@climatic.pl

Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Skontaktuj się z nami

Climatic Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii”.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego gotowego do komercjalizacji, hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii. System ten oparty będzie o zaprojektowane przegrody budowlane na bazie elementów konstrukcyjnych będących przedmiotem prac B+R (zwanych dalej „IZOSTAL”). 
Miejsce wdrożenia projektu:  Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Ostrowiec Świętokrzyski ,ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
Całkowita wartość projektu: 27 753 650,00 zł
Wkład funduszy europejskich:  16 255 647,50 zł
Okres realizacji projektu:  2020-2023 r. 
© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019 Pozycjonowanie Strony - EACTIVE