Climatic Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii”.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego gotowego do komercjalizacji, hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii. System ten oparty będzie o zaprojektowane przegrody budowlane na bazie elementów konstrukcyjnych będących przedmiotem prac B+R (zwanych dalej „IZOSTAL”). Opracowane rozwiązanie będzie miało istotny charakter w budownictwie modułowym oraz tradycyjnym, zmniejszając energochłonność budynku przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu cieplnego, komfortu akustycznego bezpieczeństwa p-poż. Projekt jest trendem budownictwa energooszczędnego i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe i popyt ze strony deweloperów, inwestorów indywidualnych, jednostek publicznych i spółdzielni mieszkaniowych realizujących budownictwo jedno- i wielorodzinne, obiekty usługowe i obiekty użyteczności publicznej.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w ramach których opracowana będzie optymalna konstrukcja elewacji wentylowanej z przetwornikiem energii obejmująca IZOSTAL, optymalizująca wszystkie wymagane parametry techniczne. Skonstruowany system zostanie przebadany labolatoryjnie oraz w stanie rzeczywistym. W ramach prac nastąpi opracowanie składu, kształtu materiału izolacyjnego, stworzenie prototypów słupka i belki konstrukcyjnej, systemu elewacji, wybór najkorzystniejszej struktury kompozytu, opracowanie technologii budowy elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii.
Przeprowadzona zostanie ocena stanu technicznego prototypowego budynku oraz przeprowadzenie ewentualnych działań korygujących na podstawie uzyskanych wyników i pomiarów.
Najważniejszym rezultatem, który Wnioskodawca planuje osiągnąć jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz zaoferowanie na rynku nowego, innowacyjnego produktu: HYBRYDOWEGO SYSTEMU ELEWACJI WENTYLOWANYCH Z PRZETWORNIKIEM ENERGII (dalej skrót HSEWPE) – innowacja produktowa.

Click here to add your own text