Generalny wykonawca inwestycji budowlanych w systemie budownictwa modułowego

Skrzydło Centrum Zdrowia Dziecka w technologii budownictwa modułowego wykonane przez firmę Climatic

Generalny wykonawca inwestycji w systemie budownictwa modułowego

Oferujemy Państwu kompleksową realizację inwestycji, obejmującą wszystkie jej fazy od koncepcji i przygotowania dokumentacji, po oddanie obiektu do użytku. Przebieg inwestycji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora. Specjalizujemy się w wykonaniu budynków kubaturowych dla klientów indywidualnych oraz publicznych. Generalne wykonawstwo obiektu przez Climatic zakłada wykorzystanie technologii budownictwa modułowego, co umożliwia skrócenie czasu inwestycji nawet o 50%.

Budownictwo kubaturowe

Zakres wykonywanych przez nas inwestycji obejmuje wykonawstwo obiektów zabudowy kubaturowej, tj. budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej m.in.:

 • szkół i przedszkoli,
 • biurowców,
 • hoteli,
 • szpitali,
 • domów opieki,
 • i innych.

Obiekty są wykonywane na podstawie dokumentacji inwestora, z pełnym wsparciem naszych projektantów. Zapewniamy pełną współpracę przy dostosowywaniu projektu konstrukcji budynku pod moduły.

Jako lider polskiego rynku budownictwa modułowego w zakresie budownictwa kubaturowego, dbamy o pełną kompleksowość naszych usług. Naszym celem jest wspieranie inwestora posiadaną wiedzą oraz doświadczeniem na każdym etapie inwestycji.

Szpital modułowy DCO
Zakład produkcyjny Climatic - Budownictwo Modułowe

Zakres działań generalnego wykonawcy

W zakres generalnego wykonawstwa inwestycji wchodzą:

 • Kompleksowa realizacja inwestycji, zgodnie z ustalonymi wspólnie z inwestorem założeniami projektowymi ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kosztów,
 • Stworzenie dokumentacji projektowej w oparciu o specyfikację zamówienia,
 • Koordynacje oraz zarządzanie procesem budowy i prefabrykacji przez doświadczony zespół,
 • Zarządzanie pracami wykonawczymi, podwykonawczymi oraz logistyką,
 • Prefabrykację budynku równolegle z rozpoczęciem prac budowlanych,
 • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót budowlanych wraz z aktualizacją harmonogramu,
 • Optymalizacja prac budowlanych i eliminowanie potencjalnego ryzyka w procesie budowy,
 • Przeprowadzenie odbiorów częściowych,
 • Przeprowadzenie budowy zgodnie z przepisami BHP,
 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Generalny wykonawca budynków modułowych

Climatic posiada wszystkie instrumenty oraz niezbędne doświadczenie, aby realizować usługi związane z generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych. Podpisanie z nami umowy o generalne wykonawstwo obiektu budowanego w technologii modułowej sprawia, że w praktyce wyłącznie zlecają Państwo realizację inwestycji, a nasza firma przeprowadza cały proces budowlany w dowolnym trybie. Zdejmujemy z Państwa barków wszystkie czynności i procedury związane z tworzeniem budynku lub grupy budynków. To nie Państwo, ale my – jako generalny wykonawca inwestycji – dbamy o każdy szczegół i rozwiązujemy każdy problem.

Oto Państwa korzyści

Gdy w Państwa imieniu budową zajmuje się Climatic, kontaktujecie się Państwo tylko z nami. Dzięki zastosowaniu technologii budownictwa modułowego i poprzez produkcję budynków przez wykwalifikowaną kadrę we własnych zakładach produkcyjnych, ograniczamy udział podwykonawców do minimum. Zastosowanie tej technologii zwiększa kontrolę nad przeprowadzanymi procesami budowlanymi oraz znacząco przyspiesza realizację inwestycji. Wykonanie inwestycji jest wyłącznie naszym zadaniem, co znacząco ułatwia Państwu prowadzenie codziennej działalności. Nasza technologia zmniejsza obciążenia środowiskowe związane z prowadzeniem budowy, co np. w przypadku placówek medycznych lub oświatowych, pozwala na działanie placówki praktycznie bez żadnych komplikacji wynikających z prowadzonej budowy. To ogromna oszczędność czasu i ułatwienie.

Jako generalny wykonawca realizujemy inwestycję kompleksowo, od koncepcji aż po przeprowadzenie odbiorów końcowych.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
NIP 522 26 56 057

+48 22 753 27 00
+48 22 753 27 01
climatic@climatic.pl

Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Napisz do nas – oddzwonimy!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019