Generalne wykonawstwo

Skrzydło Centrum Zdrowia Dziecka w technologii budownictwa modułowego wykonane przez firmę Climatic

Generalny wykonawca inwestycji w systemie budownictwa modułowego

Oferujemy Państwu kompleksową realizację inwestycji, obejmującą wszystkie jej fazy od koncepcji i przygotowania dokumentacji, po oddanie obiektu do użytku. Przebieg inwestycji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora. Specjalizujemy się w wykonaniu budynków kubaturowych dla klientów indywidualnych oraz publicznych. Generalne wykonawstwo obiektu przez Climatic zakłada wykorzystanie technologii budownictwa modułowego, co umożliwia skrócenie czasu inwestycji nawet o 50%.

Budownictwo kubaturowe

Zakres wykonywanych przez nas inwestycji obejmuje wykonawstwo obiektów zabudowy kubaturowej, tj. budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej m.in.:

 • szkół i przedszkoli,
 • biurowców,
 • hoteli,
 • szpitali,
 • domów opieki,
 • i innych.

Obiekty są wykonywane na podstawie dokumentacji inwestora, z pełnym wsparciem naszych projektantów. Zapewniamy pełną współpracę przy dostosowywaniu projektu konstrukcji budynku pod moduły.

Jako lider polskiego rynku budownictwa modułowego w zakresie budownictwa kubaturowego, dbamy o pełną kompleksowość naszych usług. Naszym celem jest wspieranie inwestora posiadaną wiedzą oraz doświadczeniem na każdym etapie inwestycji.

Szpital modułowy DCO
Zakład produkcyjny modułów budowlanych Climatic

Zakres działań generalnego wykonawcy

W zakres generalnego wykonawstwa inwestycji wchodzą:

 • Kompleksowa realizacja inwestycji, zgodnie z ustalonymi wspólnie z inwestorem założeniami projektowymi ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kosztów,
 • Stworzenie dokumentacji projektowej w oparciu o specyfikację zamówienia,
 • Koordynacje oraz zarządzanie procesem budowy i prefabrykacji przez doświadczony zespół,
 • Zarządzanie pracami wykonawczymi, podwykonawczymi oraz logistyką,
 • Prefabrykację budynku równolegle z rozpoczęciem prac budowlanych,
 • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót budowlanych wraz z aktualizacją harmonogramu,
 • Optymalizacja prac budowlanych i eliminowanie potencjalnego ryzyka w procesie budowy,
 • Przeprowadzenie odbiorów częściowych,
 • Przeprowadzenie budowy zgodnie z przepisami BHP,
 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Generalny wykonawca budynków modułowych

Climatic posiada wszystkie instrumenty oraz niezbędne doświadczenie, aby realizować usługi związane z generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych. Podpisanie z nami umowy o generalne wykonawstwo obiektu budowanego w technologii modułowej sprawia, że w praktyce wyłącznie zlecają Państwo realizację inwestycji, a nasza firma przeprowadza cały proces budowlany w dowolnym trybie. Zdejmujemy z Państwa barków wszystkie czynności i procedury związane z tworzeniem budynku lub grupy budynków. To nie Państwo, ale my – jako generalny wykonawca inwestycji – dbamy o każdy szczegół i rozwiązujemy każdy problem.

Oto Państwa korzyści

Gdy w Państwa imieniu budową zajmuje się Climatic, kontaktujecie się Państwo tylko z nami. Dzięki zastosowaniu technologii budownictwa modułowego i poprzez produkcję budynków przez wykwalifikowaną kadrę we własnych zakładach produkcyjnych, ograniczamy udział podwykonawców do minimum. Zastosowanie tej technologii zwiększa kontrolę nad przeprowadzanymi procesami budowlanymi oraz znacząco przyspiesza realizację inwestycji. . Wykonanie inwestycji jest wyłącznie naszym zadaniem, co znacząco ułatwia Państwu prowadzenie codziennej działalności. Nasza technologia zmniejsza obciążenia środowiskowe związane z prowadzeniem budowy, co np. w przypadku placówek medycznych lub oświatowych, pozwala na działanie placówki praktycznie bez żadnych komplikacji wynikających z prowadzonej budowy. To ogromna oszczędność czasu i ułatwienie.

Jako generalny wykonawca realizujemy inwestycję kompleksowo, od koncepcji aż po przeprowadzenie odbiorów końcowych.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
NIP 522 26 56 057

+48 22 753 27 00
+48 22 753 27 01
climatic@climatic.pl

Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Napisz do nas – oddzwonimy!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2018