Kontakt

Napisz do nas

Climatic Sp. z o.o. Sp. k. działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuje, że:

 • administratorem danych przetwarzanych na podstawie niniejszej zgody jest Climatic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Regułach, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice, numer telefonu do kontaktu: +48 22 753 27 00; adres poczty elektronicznej do kontaktu:@climatic@climatic.pl;
 • dane są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu prowadzenia badań opinii o działaniach spółki;
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody jest bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej uchyleniem;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych jest dobrowolne;
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kamil Kowalczyk
Dyrektor Handlowy
mobile: +48 500 027 622
kowalczyk@climatic.pl 
pl

Adam Kaniecki
Doradca Kluczowego Klienta
mobile: +48 797 704 799
kaniecki@climatic.pl
pl

Krzysztof Hołody
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
mobile: +48 501 383 526
holody@climatic.pl
plgb

Działy

Dział Serwisu
mobile: +48 502 600 014
e-mail: serwis@climatic.pl

Dział Projektowy Instalacji Sanitarnych
tel.: +48 22 753 27 11
mobile: +48 500 120 558
e-mail: climatic@climatic.pl

Dział Projektowania Instalacji Elektrycznych
tel.: +48 22 753 27 09
mobile: +48 502 677 515
e-mail: climatic@climatic.pl

Dział Projektowania Instalacji Niskoprądowych
tel.: +48 22 753 27 05
e-mail: climatic@climatic.pl

Dział Ofertowania
mobile.: +48 501 466 526
e-mail: oferty@climatic.pl

Dział Marketingu
mobile.: +48 697 691 157
e-mail: l.zawadzki@climatic.pl

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
NIP 522 26 56 057

+48 22 753 27 00
+48 22 753 27 01
climatic@climatic.pl

Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Napisz do nas – oddzwonimy!

 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k. spdziałając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuje, że:
 • administratorem danych przetwarzanych na podstawie niniejszej zgody jest Climatic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Regułach, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice, numer telefonu do kontaktu: +48 22 753 27 00; adres poczty elektronicznej do kontaktu:@climatic@climatic.pl
 • dane są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu prowadzenia badań opinii o działaniach spółki;
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody jest bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej uchyleniem;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych jest dobrowolne;
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2018