Unia Europejska

Projekt Nr: RPSW.02.05.00-26-0420/16, pt. „Zakup środków trwałych do produkcji hybrydowych systemów modułowych nowej generacji dla budownictwa medycznego o wysokiej odporności ogniowej

Zakup środków trwałych do produkcji hybrydowych systemów modułowych nowej generacji dla budownictwa medycznego o wysokiej odporności ogniowej przez „Climatic” sp. z o. o. sp. k. w ramach WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU DZIAŁANIE 2.5 WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Rezultatem przedmiotowego projektu jest produkcja hybrydowego systemu modułowego nowej generacji dla budownictwa medycznego o wysokiej odporności ogniowej. Dzięki zakupowi nowych urządzeń ( suwnicy typu tandem oraz profilarki rolkowej) powstał  ulepszony- udoskonalony produkt w porównaniu z poprzednio produkowanym systemem modułowym.

Produkcja hybrydowych systemów modułowych z innowacyjnymi, nowatorskimi rozwiązaniami, zapewniającymi wysoką odporność ogniową na potrzeby budownictwa medycznego jest rozwiązaniem  spełniającym wymogi prawa budowlanego oraz oczekiwania inwestorów z branży medycznej. Gwarantuje to krótki czas realizacji inwestycji przy zachowaniu najwyższej jakości niezależnie od warunków zewnętrznych przy minimalnej ilości prac na placu budowy. Sprowadza się to do realizacji projektu w oparciu o kompaktowe elementy (moduły) o wysokim stopniu prefabrykacji. Wykonane są one w całości poza placem budowy w zakładzie produkcyjnym. W zależności od przeznaczenia pomieszczeń o podwyższonych standardach czystości, budowane moduły uzbrajane są w odpowiedni osprzęt zgodnie z realizowanym projektem. Wykonane w zakładzie produkcyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, moduły bloków operacyjnych przewożone są  na teren budowy. Łączenie modułów odbywa się za pomocą łączników systemowych.

INNOWACJA PRODUKTOWA

Rezultatem projektu jest znacząco ulepszony produkt:

Innowacja obejmuje:

  1. Zmianę materiałów wykorzystywanych do zabudowy przegród zewnętrznych.
  2. Zastosowanie wsporników wg indywidualnego projektu.

W zależności od wymagań inwestora zawartych w projekcie dotyczących budowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych stosowane będą wsporniki o odpowiednim kształcie. Płynna regulacja wymiarów wsporników zapewni optymalną zabudowę ścian , sufitów.

INNOWACJA PROCESOWA

Rezultatem projektu jest innowacyjna technologia produkcji systemów modułowych dla budownictwa medycznego z zastosowaniem montażu próbnego. Przy użyciu suwnicy  typu tandem. Wytwarzanie wsporników, profili do mocowania okładzin przegród-ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, stropów .

Innowacja wprowadziła unifikację odporności ogniowej dla wszystkich przegród, co stanowi zwiększenie bezpieczeństwa pracy  dla personelu w przypadku zagrożenia pożarowego oraz ma uzasadnienie ekonomiczne. Efekt synergii uzyskany został  poprzez skalę zakupów materiałów budowlanych oraz unifikację procesu produkcji.

Climatic Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składnia ofert

Climatic Spółka z ograniczą odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w  Regułach, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice
NIP: 5222656057, REGON: 015224140
Niniejszym ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w ramach realizowanego Projektu i zaprasza do składania ofert dotyczących realizowanych Projektów.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 18 lipca 2016

Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.05.00-26-0420/16 pt. „Zakup środków trwałych do produkcji hybrydowych systemów modułowych nowej generacji dla budownictwa medycznego o wysokiej odporności ogniowej”

Rodzaj wydatku:  Zakup kompletnej suwnicy wewnętrznej typu tandem. szt. 1

Termin składania ofert upływa w dniu: 08.08.2016 o godz. 12:00
Termin i miejsce otwarcia ofert: 08.08.2016 r. godz. 14:00
Miejsce:  Climatic Sp. z o.o. Sp. k. ul. Żytnia 6, Reguły, 05-816 Michałowice

Pełna treść zapytania w niniejszym załączniku.

Unieważnienie postępowania wyboru wykonawcy z związku z zapytaniem ofertowym  nr 1/2016 z dnia 04.07.2016 r.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
+48 22 753 27 00
+48 22 753 27 01
climatic@climatic.pl

Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Napisz do nas – oddzwonimy!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019