Kompleksowa realizacja inwestycji

Projektowanie

Nasz dynamiczny i kreatywny zespół projektowy posiada szerokie doświadczenie zdobywane latami w trakcie realizacji projektów zarówno w Polsce jak i za granicą. To właśnie zdobyta wiedza i umiejętności techniczne pozwalają nam proponować naszym klientom jedynie globalnie sprawdzone rozwiązania projektowe.

Tworzymy, realizujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania w oparciu o budownictwo modułowe.
Climatic oferuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, architektonicznej, konstrukcyjnej oraz branżowej w zakresie instalacji sanitarnych, eletkrycznych, teletechnicznych oraz specjalistycznych instalacji obiektowych.

Dokumentacje wielobranżowe wykonujemy koordynując opracowania w ramach własnego zespołu projektantów pod przewodnictem architekta prowadzącego.

Opracowania porjektowe Climatic są zgodne z wymogami przepisów prawa polskiego oraz europejskiego.

W opracowaniach stosujemy zarówno własne rozwiązania technologiczne, sprawdzone przez wieloletnie eksploatacje, jak i najnowsze rozwiązania oparte na urzędzeniach renomowanych producentów.

REALIZACJA INWESTYCJI

Zakres prac w ramach realizacji obiektów modułowych

 1. Przekazanie wytycznych projektowych w zakresie planu architektonicznego modułów oraz siatki wymaganych obciążeń.
 2. Opracowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcyjnej modułów.
 3. Opracowanie dokumentacji wykonawczej branżowej w zakresie dotyczącym modułów.
 4. Wykonanie modułów w oparciu o uzgodniony standard wykończenia wewnątrz w zakresie prefabrykacji w tym:
  • wykonanie konstrukcji stalowej modułów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz ognioochronnym,
  • wykonanie poszycia zewnętrznego i wewnętrznego wraz z niezbędną izolacją płaszczyzn ścian zewnętrznych,
  • wykonanie ścian wewnętrznych,
  • wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych,
  • wykonanie instalacji grzewczych – c.o., c.t,
  • wykonanie instalacji wentylacyjnych,
  • wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
  • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykończenie powierzchni ścian,
  • wykonanie sufitów wraz z montażem oświetlenia,
  • wykonanie podłogi,
  • montaż armatury i wyposażenia pomieszczeń.
 1. Organizacja transportu ponad gabarytowego i transport modułów na budowę.
 2. Transport pionowy modułów na miejsce posadowienia przy użyciu dźwigów wysokotonażowych.
 3. Prace:
  • rozładunek modułów,
  • ustawienie modułów,
  • zespolenie modułów.
 4. Prace wykończeniowe budowlane wewnętrzne, zgodnie z ustalonym stopniem prefabrykacji.
 5. Prace wykończeniowe budowlane zewnętrzne, w tym wykonanie elewacji oraz obróbek blacharskich.

ZAKRES PRAC DODATKOWYCH

Prace dodatkowe ustalane są indywidualnie na podstawie odrębnego zlecenia i mogą zawierać:

 1. Wykonanie niezbędnych opracowań, ekspertyz, badań, itd. dotyczących możliwości,
  rozbudowy istniejącego obiektu,
 2. Opracowanie projektu budowlanego – w oparciu o wytyczne zgodne z systemem modułowym Climatic,
 3. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie,
 4. Opracowanie pozostałej części dokumentacji wykonawczej – w uzgodnieniu z Climatic,
 5. Opracowanie dokumentacji wynikającej z konieczności stosowania systemów ochrony radiologicznej i elektromagnetycznej dla wybranych pomieszczeń,
 6. Prace budowlane związane z przygotowaniem posadowienia pod moduły:
  • prace ziemne i przygotowawcze,
  • sieci zewnętrzne i prace powiązane,
  • prace fundamentowe – w przypadku montażu modułów bezpośrednio na gruncie,
  • ekspertyzy i niezbędne wzmocnienia konstrukcji budynku istniejącego,
 1. W przypadku montażu modułów w formie nadbudowy na istniejących obiektach budowlanych, prefabrykacja pośredniej konstrukcji żelbetowej / stalowej / mieszanej – w przypadku montażu modułów w formie dobudowy na wyższych kondygnacjach istniejącego obiektu budowlanego.
 2. Wykonanie łącznika między pomieszczeniami realizowanymi w technologii modułowej a istniejącym obiektem.
 3. Dostawa i montaż sprzętu medycznego, mebli, wyposażenia ruchomego.
 4. Wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z montażem niezbędnych urządzeń.
 5. Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacyjnej.

Podczas składania oferty przygotowywany jest harmonogram rzeczowo – finansowy określający precyzyjnie terminy realizacji poszczególnych etapów prac oraz realizacji całego zadania.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
NIP 522 26 56 057

+48 22 753 27 00
+48 22 753 27 01
climatic@climatic.pl

Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Napisz do nas – oddzwonimy!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019