Övergripande genomförande av investeringar

Zespół analizujący projekt budowy modułowej

Vårt dynamiska och kreativa projektlag har stor erfarenhet från många års av genomförande av projekt såväl i Polen som utomlands. Det är förvärvade kunskaper och tekniska färdigheter som låter oss erbjuda endast globalt beprövade projektlösningar till våra kunder.

Vi skapar, genomför och implementerar innovativa lösningar baserade på modulkonstruktionssystem. Climatic erbjuder framtagning av fullständig arkitektonisk dokumentation, projekt-, konstruktions- och branschdokumentation för sanitära, elektriska, teletekniska och specialiserade objektrelaterade installationer. Vi förbereder dokumentation som omfattar flera olika branscher genom att samordna arbeten inom vårt eget projektlag under ledning av en huvudarkitekt. Climatics projektdokumentation uppfyller kraven i polsk och europeisk lag. Vi använder både våra egna tekniska lösningar som beprövades i mångårig användning och senaste lösningar baserade på anordningar av erkända tillverkare.

Porównanie projektu, a realizacji inwestycji

GENOMFÖRANDE AV INVESTERINGAR

Omfattningen av arbeten inom ramen för utförande av modulanläggningar

 1. Överföring av projektriktlinjer för modulernas arkitektoniska plan och nödvändig belastningsfördelning.
 2. Framtagning av bygghandlingar för modulkonstruktion.
 3. Framtagning av specialiserade bygghandlingar angående moduler.
 4. Utförande av moduler baserat på den avtalade standarden för slutbehandling inomhus när det gäller prefabricering, inklusive:
  • utförande av modulernas stålkonstruktion tillsammans med korrosionsskydd och brandskydd,
  • utförande av ytter- och innerbeklädnad med nödvändig isolering på ytterväggar,
  • utförande av innerväggar,
  • utförande av vatten- och avloppsinstallationer,
  • utförande av värmeinstallationer – centralvärme, processvärme,
  • utförande av ventilationsinstallationer,
  • utförande av elektriska och teletekniska installationer,
  • montering av snickerier för fönster och dörrar,
  • utförande av ytskikt på väggar,
  • utförande av innertak med montering av belysning,
  • utförande av golv,
  • montering av armaturer och lokalutrustning.
 1. Organisation av överdimensionerad transport och transport av modulerna till byggplatsen.
 2. Vertikal transport av modulerna till deras plats med hjälp av tunglyftskranar.
 3. Arbeten:
  • avlastning av moduler,
  • placering av moduler,
  • hopsättning av moduler.
 4. Slutbehandlingsarbeten inomhus enligt den avtalade prefabriceringsgraden.
 5. Slutbehandlingsarbeten utomhus, inklusive utförande av fasad och plåtbearbetning.

OMFATTNING AV TILLÄGGSARBETEN

Tilläggsarbeten avtalas individuellt i en separat order och kan omfatta:

 1. Framtagning av nödvändiga studier, expertis, undersökningar osv. när det gäller möjligheterna till utbyggnad av en befintlig konstruktion,
 2. Framtagning av byggprojekt baserat på riktlinjer enligt Climatic modulsystem,
 3. Erhållande av nödvändiga tillstånd och beslut från myndigheter, inklusive tillstånd för användande,
 4. Framtagning av återstående delen av byggdokumentation – i samförstånd med Climatic,
 5. Framtagning av dokumentation i samband med behovet att använda radiologiska och elektromagnetiska skyddssystem i utvalda rum,
 6. Byggarbeten i samband med förberedande av fundament för modulerna:
  • jordarbeten och förarbeten,
  • externa nät och tillhörande arbeten,
  • grundläggningsarbeten – när modulerna ska monteras direkt på marken,
  • expertis och nödvändiga förstärkningar av den befintliga byggnadens konstruktion,
 1. Vid installation av modulerna i form av påbyggnad ovanpå befintliga byggnader: prefabricering av mellanliggande konstruktion av armerad betong, stål eller kombination – när modulerna ska installeras ovanpå högre våningar av en befintlig byggnad.
 2. Utförande av en passage mellan rum i den modulära delen och den befintliga byggnaden.
 3. Leverans och montering av medicinska anordningar, möbler, inventarier.
 4. Utförande av medicinska gasinstallationer med montering av nödvändiga apparater.
 5. Utförande av en ytterligare luftkonditioneringsinstallation.

Vid anbudsinlämning förbereder vi en tidsplan med en ekonomisk plan som anger exakta tidpunkter för genomförande av de olika arbetsskeden och slutförande av hela projektet.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice +48 22 753 27 00 +48 22 753 27 01 climatic@climatic.pl

Produktionsanläggning i Ostrowiec Swietokrzyski ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Skriv till oss – vi ringer tillbaka!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019 Pozycjonowanie Strony - EACTIVE