Zgłoszenie serwisowe

Climatic -> Zgłoszenie serwisowe

WAŻNE: Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zamówieniem wykonania usługi serwisu. Po przesłaniu zgłoszenia zostanie przeprowadzona przez pracownika serwisu jego weryfikacja.

Po dokonaniu pomyślnej weryfikacji, zostanie wykonana nieodpłatna ekspertyza oraz zostanie przedstawione do akceptacji zlecenie serwisowe, uwzględniające wycenę napraw oraz proponowany termin realizacji. W sytuacji braku kontaktu ze strony serwisu Climatic w terminie do 5 dni roboczych od daty wysyłki, prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem telefonu +48 502 600 014 lub na adres mailowy serwis@climatic.pl.

Podane w formularzu dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu procedowania przesłanego zgłoszenia.

Możesz przesłać zgłoszenie serwisowe na dwa sposoby:

 1. Wypełnij formularz z pliku [PDF] Zgłoszenie serwisowe Climatic, a następnie prześlij go na adres serwis@climatic.pl,
 2. Wypełniaj poniższy formularz online, znajdujący się niżej na stronie.

  DATA WYSTĄPIENIA LUB UJAWNIENIA USTERKI*

  NAZWA OBIEKTU*

  DOKŁADNY ADRES*

  MIASTO WRAZ Z KODEM POCZTOWYM*

  IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO USTERKĘ*

  PODSTAWA PRAWNA (numer umowy, na podstawie której wymagane jest usunięcie usterki)*

  MIEJSCE WYSTĄPIENIA USTERKI (uściślone miejsce wystąpienia usterki, np.: nr lokalu, opis miejsca, lokalizacja GPS, etc.)*

  OPIS USTERKI (krótki, możliwie techniczny opis zaobserwowanej usterki)*

  PRZYCZYNA POWSTANIA WADY (opis konserwatora lub zarządcy nieruchomości)*

  IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ (na potrzeby nawiązania kontaktu przez serwisanta Climatic)*

  NR TELEFONU (na potrzeby nawiązania kontaktu przez serwisanta Climatic)*

  ADRES EMAIL (na potrzeby nawiązania kontaktu przez serwisanta Climatic)*