Odpowiedzialność generalnego wykonawcy w budownictwie modułowym a tradycyjnym

Generalne wykonawstwo polega na kompleksowej realizacji prac związanych z budową nieruchomości – od przygotowania kosztorysu po roboty wykończeniowe. Co dokładnie wchodzi w zakres obowiązków przedsiębiorstwa zajmującego się prowadzeniem inwestycji? Czym różni się stawienie obiektów metodą tradycyjną a z wykorzystaniem prefabrykatów? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule!

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy w budownictwie modułowym a tradycyjnym

Jak wygląda realizacja inwestycji w budownictwie tradycyjnym?

Technologie budowlane rozwijają się w szybkim tempie. Z roku na rok powstają nowe rozwiązania poprawiające komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników. To generuje potrzebę angażowania wielu wyspecjalizowanych firm. Żeby sprawnie zarządzać całością inwestycji, niezbędna jest bieżąca koordynacja poszczególnych etapów prac. Najczęściej zajmuje się tym generalny wykonawca, który działa na zlecenie inwestora. Do jego zadań należą między innymi:

 • opracowanie kosztorysu,
 • analiza dokumentacji projektowej,
 • nadzorowanie robót,
 • przestrzeganie i aktualizowanie ustalonych harmonogramów,
 • optymalizowanie kosztów,
 • ocena, monitorowanie i kontrola ryzyka,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Choć generalny wykonawca sporządza kosztorys, biorąc przy tym pod uwagę wiele elementów, pewnych rzeczy nie jest w stanie przewidzieć. Rosnąca inflacja, nierzetelni usługodawcy, problemy z dostępnością zasobów, błędy konstrukcyjne – to tylko niektóre czynniki wpływające na opłaty i czas realizacji. Aby uniknąć dodatkowych wydatków, dobrze uwzględnić w umowie szczegóły dotyczący ewentualnych zmian w cenniku.

Dlaczego warto postawić na generalne wykonawstwo w budownictwie modułowym?

W przypadku domów z gotowych komponentów współpraca z podwykonawcami ogranicza się do minimum. Odpowiedzialność za wszystkie etapy prac spoczywa na wybranej firmie, która jest jednoczenie generalnym wykonawcą. Budownictwo modułowe pozwala zatem na skrócenie czasu związanego ze wznoszeniem obiektów oraz eliminuje ryzyko nieprzewidzianych sytuacji.

Budownictwo modułowe wykorzystuje nowoczesne rozwiązania inżynieryjne. Wytwarzane elementy wyróżniają się wysoką izolacyjnością cieplną, doskonałą akustyką, a także mają zabezpieczenie przeciwogniowe. Spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych budynków. Co istotne, większość prac odbywa się w zamkniętym zakładzie produkcyjnym, w kontrolowanych warunkach i zgodnie z ustalonymi procedurami. Na miejscu inwestycji łączy się jedynie poszczególne komponenty, zakłada niezbędne instalacje oraz zajmuje się montażem elewacji i docieplenia.

Warto podkreślić, że odpowiedzialność zleceniobiorcy nie odbiega od obowiązków generalnego wykonawcy w tradycyjnym systemie budowlanym. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w prefabrykacji zajmują się sporządzaniem projektu, produkcją modułów, przygotowaniem fundamentów, transportem i montażem gotowych części. Przeprowadzają również odbiory końcowe, a także procedują dokumenty.

Zalety generalnego wykonawstwa w systemie budownictwa modułowego

Inwestorzy doceniają zalety budownictwa modułowego i generalnego wykonawstwa za:

 • Spójność na każdym etapie realizacji

Realizację powierza się jednej firmie, co zapewnia spójność. Na początku współpracy inwestor otrzymuje precyzyjny harmonogram uwzględniający wymagania techniczne dostosowane do rodzaju i przeznaczenia obiektu.

 • Oszczędność czasu związanego z nadzorowaniem prac

Ponieważ ponad 90% czynności odbywa się w hali produkcyjnej, nie ma potrzeby doglądania miejsca budowy. Dzięki temu inwestor nie musi poświęcać czasu na kontrolowanie postępów prac.

 • Mniejszy stres

Brak konieczności stałego nadzoru, ograniczenie roli podwykonawców do minimum, zastosowanie nowoczesnych i sprawdzonych technologii – to elementy zmniejszające ryzyko nieprzewidzianych sytuacji.

 • Terminowość

Moduły wytwarza się zgodnie z określonymi i powtarzalnymi procedurami, dzięki czemu czas produkcji modułów cechuje się przewidywalnością. Inwestor nie musi się obawiać, że prace będą się przeciągały.

 • Bardzo dobrą komunikację

Zalety budownictwa modułowego obejmują również transparentność działań i dobry kontakt z zamawiającym. Usługobiorca otrzymuje bieżące raporty na temat wykonanych prac.

 • Niskie ryzyko błędów wykonawczych

Technologia prefabrykacji wiąże się z powtarzalnością, a prace przebiegają w kontrolowanych warunkach i pod okiem wyspecjalizowanego personelu. To minimalizuje ryzyko błędów.

 • Przewidywalność kosztów

Dopracowane technologie i brak podwykonawców powodują, że cena inwestycji jest przewidywalna i niezmienna.