5 zalet budownictwa modułowego i prefabrykowanego

Kolejni nowi inwestorzy przekonują się do znacznie sprawniejszej metody budowania – metody, która jest szybsza i pozwala w krótszym czasie zaspokoić wciąż ogromny popyt na mieszkania i zapotrzebowanie na budynki użyteczności publicznej. Budownictwo modułowe jest standardem na zachodzie – zwłaszcza w Niemczech oraz w krajach skandynawskich. W Polsce, wraz z powstawaniem kolejnych przedszkoli, szkół i budynków szpitalnych, zdobywa coraz większą część rynku budowlanego. W obliczu wielu zalet oraz przewag nad budownictwem tradycyjnym, zainteresowanie technologią budownictwa modułowego stale rośnie.

Zalety budownictwa z prefabrykatów odkryliśmy już dawno temu, stawiając miliony mieszkań z wielkiej płyty. Popyt na mieszkania sprawia, że o powrocie do prefabrykatów, po wprowadzeniu niezbędnych unowocześnień, mówi się coraz częściej. Trzeba budować szybko, energooszczędnie oraz na lata – i można, wykorzystując budownictwo modułowe, którego pięć istotnych zalet wymienimy poniżej.

Nawet o 50% krótszy czas budowy niż w budownictwie tradycyjnym


Jeśli budynek powstaje szybko, inwestor nie musi długo czekać, zanim wynajmie lub sprzeda pierwsze lokale i zacznie na swojej inwestycji zarabiać. W przypadku zaistnienia wymogu realizacji inwestycji w krótkim terminie, rozsądnym jest, aby rozważyć budowę w systemie budownictwa modułowego. Produkcja modułów, które wkrótce stworzą konkretny budynek, może rozpocząć się jeszcze zanim urząd wyda pozwolenie na budowę, a zarazem w czasie, gdy podwykonawca przygotowuje teren pod inwestycję i wykona niezbędne prace ziemne. To duża oszczędność czasu, a w konsekwencji także i pieniędzy. Potem, na miejscu budowy, wystarczy zmontować dostarczone przez producenta elementy, wykonać przyłącza – i gotowe. W ten sposób można skrócić czas budowy nawet o 50%. Budowa jest mało uciążliwa dla otoczenia, odpadów i śmieci jest bardzo mało, a ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych utrudnień znikome. Nadzór inwestorski również ograniczony jest do minimum.

Wiele zastosowań dla budynków użyteczności publicznej

Samorządy muszą budować, ale z wielu przyczyn – bardziej lub mniej zależnych od nich – borykają się z przestojami na budowach i niedotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji. To utrudnia im zapewnienie niezbędnej liczby lokali socjalnych, a także posiadanie rezerwy mieszkaniowej niezbędnej w sytuacjach awaryjnych, gdy np. jakiś budynek się zawali, a jego mieszkańcom trzeba zapewnić dach nad głową w szybkim czasie. Mądrzy prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie wiedzą już, że można budować szybko i zaspokajać bieżące potrzeby mieszkańców.

Co więcej, podobnym kosztem, jak w przypadku budownictwa tradycyjnego, można wznosić szkoły i przedszkola, akademiki, placówki medyczne, domy opieki, hospicja etc. Standard i estetyka budownictwa modułowego w niczym nie odbiegają od projektów wykonanych metodą tradycyjną.

Jakość i energooszczędność

Budynki stworzone z modułów zapewniają doskonałe parametry użytkowania. Ich współczynniki izolacji termicznej mogą być nawet o 30% lepsze niż w budownictwie tradycyjnym, co pozwala oszczędzać na kosztach ogrzewania. Budynek modułowy można ozdobić dowolną elewacją, dostosowując go do otoczenia. Również wnętrza mogą być dowolnie kształtowane. Podwieszane sufity, wykończenia gipsowo-kartonowe, płytki ceramiczne – żaden problem. Wentylacja z rekuperacją, czyli odzyskiwaniem ciepła? Oczywiście, to też jest możliwe. Mieszkania lub pokoje w takich budynkach są więc estetyczne i komfortowe mimo stosunkowo niewysokiej ceny.

Mobilność i skalowalność

Budynek modułowy ma również tę przewagę nad tradycyjnym, że można go w razie potrzeby zdemontować i postawić na nowo gdzie indziej, choćby i wiele razy. Pozwala to budować na terenach wynajmowanych zamiast na własnych. Można go także rozbudowywać i przebudowywać. Jeśli np. zmienia się najemca i potrzebuje wielu pokojów zamiast wielkiego open space – można szybko dostosować wnętrze budynku do jego potrzeb. Ponadto moduły mogą posłużyć do rozbudowy już istniejących budynków: nietrudno sobie np. wyobrazić sytuację, w której rozwój firmy wymaga dodatkowej przestrzeni biurowej.

Niskie ograniczenia dotyczące ukształtowania terenu

Budynki modułowe mają i tę zaletę, że mogą być wznoszone tam, gdzie o budowaniu z betonu nie ma mowy. Taki budynek może utrzymać grunt o słabej nośności wyposażony w płytę fundamentową. Istnieje możliwość budowy również na wzniesieniach. Moduły można też wykorzystać do rozbudowy, nadbudowy oraz dobudowy już istniejących obiektów, stawiając moduły obok, a nawet na budynkach. Konstrukcja może być oparta na słupach, zapewniając np. wjazd na dziedziniec, albo opierać się częściowo na istniejącym budynku. Można także wykorzystać przepisy prawa budowlanego, pozwalające wznieść budynek tymczasowy, niezwiązany z gruntem, bez pozwolenia na budowę i w wybranym momencie przenieść go w inne miejsce, by budynek wykorzystać wielokrotnie.

 

 

5 zalet budownictwa modułowego