Poznaj korzyści modułowych hoteli, akademików i mieszkań pracowniczych

W ostatnich latach obserwuje się rosnący popyt na mieszkania pracownicze, hotele czy akademiki. Powstaje wiele nowych obiektów, a zdaniem analityków biznesowych, inwestorzy chętnie podejmują się realizacji tego typu projektów. Wynika to m.in. z dobrej sytuacji makroekonomicznej. Na popularności zyskują budowle prefabrykowane cechujące się trwałością i szybkością realizacji.

Poznaj korzyści modułowych hoteli, akademików i mieszkań pracowniczych

Korzyści budownictwa modułowego

Budynki z gotowych części zaskakują pod względem funkcjonalności. Spełniają normy bezpieczeństwa, wymagania przeciwpożarowe oraz przepisy BHP. Konstrukcje w niczym nie ustępują tradycyjnym rozwiązaniom – komfortowe warunki pozwalają zarówno na wypoczynek, jak i naukę. Systemy modułowe charakteryzują się bardzo dobrą izolacją cieplną, estetycznym wyglądem Posiadają systemy grzewcze, kanalizacyjne, elektryczne. Wyposaża się je w energooszczędne i ekologiczne urządzenia jak np. pompy ciepła.

Wśród zalet warto wymienić także uniwersalność. Lokale można rozbudować w dowolnym momencie. Żeby zwiększyć przestrzeń, instaluje się odpowiednie komponenty. Takie prace nie trwają długo, dlatego niedogodności związane z funkcjonowaniem modernizowanych placówek, ograniczają się do minimum.

Hotele, akademiki i mieszkania pracownicze z prefabrykatów – realizacja krok po kroku

Do atutów prefabrykacji zalicza się szybkość i kompleksowość wykonania. Większość elementów konstrukcyjnych wytwarza się w zakładzie. Na placu budowy montuje się przygotowane wcześniej prefabrykaty oraz podłącza się instalacje. Proces ten – w zależności od zasięgu projektu – zajmuje od kilkunastu godzin do kilku dni. Czas potrzebny na oddanie lokalu do użytku jest krótszy nawet o 50% – w porównaniu do nieruchomości stawianych konwencjonalnymi metodami. Jak przebiegają poszczególne etapy budowy?

 • Etap 1 – prace projektowe

Na postawie dostarczonych wytycznych, opracowuje się projekt i dokumentację wykonawczą.

 • Etap 2 – produkcja modułów

W fabryce tworzy się prefabrykaty wyposażone w instalacje sanitarne, a także kompletne systemy HVAC.

 • Etap 3 – transport i montaż gotowych elementów

Przygotowane części przewozi się we wskazane miejsce, ustawia za pomocą dźwigów wysokotonażowych i łączy zgodnie z instrukcją techniczną.

 • Etap 4 – roboty końcowe

Ekipa zajmuje się czynnościami związanymi z wykończeniem budowli, m.in. wykonaniem elewacji, czy wykonaniem stolarki okienno-drzwiowej.

Prefabrykacja – fakty i mity

Na temat budynków prefabrykowanych krąży wiele nieprawdziwych opinii. Poniżej prezentujemy najczęstsze obawy i pytania inwestorów:

 • Budowle z gotowych części nie są trwałe – mit

Budynki z zaprojektowanych wcześniej elementów są odporne na uszkodzenia mechaniczne, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Wytworzone moduły odznaczają się bardzo dobrymi parametrami, a przygotowane z nich lokale, mogą służyć wiele lat.

 • System modułowy jest droższy od konwencjonalnych rozwiązań – mit

Koszty budowy są bardzo zbliżone. W przypadku instalacji prefabrykowanych większość prac odbywa się w kontrolowanych warunkach, co pozwala na wyeliminowania dodatkowych opłat związanych z błędami projektowymi.

 • Problemy z dostosowaniem przestrzeni do indywidualnych potrzeb – mit

Projekty uwzględniają wytyczne inwestorów, np. dotyczące wielkości pokojów, ilości pięter, wyglądu elewacji. Niektórzy decydują się również na wyznaczenie dodatkowych pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych, technicznych.

 • Mniejsza możliwość kontroli – fakt

Komponenty produkuje się w zamkniętym zakładzie produkcyjnym. Z tego względu odbiorcy końcowi nie uczestniczą we wszystkich etapach powstawania budowli. Biorą natomiast udział w ustalaniu koncepcji projektu, a ponadto mogą być obecni podczas łączenia modułów.

 • Trudna rozbudowa obiektów – mit

Budynki z modułów cechują się mobilnością, dzięki czemu nadają się do swobodnej adaptacji. System pozwala m.in. na rozszerzenie lokali o następne kondygnacje lub dobudowę nowych pomieszczeń. Możliwość przenoszenia modułów z miejsca na miejsce, ułatwia to zadanie.

 • Konieczność przygotowania przestrzeni na terenie budowy – fakt

Komponenty są dowożone na miejsce inwestycji transportem ciężarowym. Moduły ustawia się z użyciem specjalnego dźwigu, którego nośność i wysięg dopasowuje się do parametrów uwzględnionych w projekcie. Odpowiednie przygotowanie placu pod inwestycję umożliwi również sprawny transport elementów i ich właściwe umieszczenie.

Budownictwo prefabrykowane to doskonałe rozwiązanie

W Polsce – w porównaniu ze Szwecją, Danią, Norwegią, Wielką Brytanią, Niemcami, udział obiektów prefabrykowanych w rynku jest stosunkowo niewielki. Z raportu opublikowanego przez Roland Berger wynika jednak, że sytuacja ta powoli się zmienia. Prognozuje się, że do końca 2022 r. w naszym kraju przybędzie ponad 2 tys. domów z prefabrykatów. Zalety budownictwa modułowego dostrzegają zarówno przedsiębiorcy, jak i dyrektorzy obiektów użyteczności publicznej.

Źródła:

 1. Raport JLL, „Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce

 2. Raport „Prefabrykowany rynek mieszkaniowy”, Roland Berger, 01.2018