Dlaczego warto zdecydować się na szpital modułowy?

Technologia modułowa cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Wynika to z wielu czynników, m.in. szybkości realizacji, ograniczenia uciążliwości związanych z robotami na placu budowy. Ponadto, obiekty spełniają wysokie standardy użytkowe oraz normy sanitarne i BHP.

Dlaczego warto zdecydować się na szpital modułowy?

Budowa i eksploatacja obiektów z prefabrykatów – garść praktycznych informacji

Ponieważ placówki medyczne z gotowych elementów nie są jeszcze tak rozpowszechnione w Polsce, jak w krajach zachodnich, wiele osób ma wątpliwości dotyczące takich rozwiązań. Jednak większość wykonawców kompleksowo podchodzi do zleconych prac – przygotowuje projekt, zajmuje się produkcją i montażem prefabrykatów. Do częstych praktyk należy również wsparcie w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, jednak są to sprawy, które uzgadnia się na etapie konstruowania umowy.

Po zaakceptowaniu projektu rozpoczyna się proces wytwarzania modułów. Czynności związane z ich powstaniem w 90% odbywają się w hali produkcyjnej. Gotowe części przywozi się na miejsce samochodami ciężarowymi, a następnie scala się je ze sobą przy użyciu dźwigu.

Prace w fabryce oraz na placu budowy prowadzi się równolegle, co umożliwia szybkie oddanie placówki do użytku. Jak podkreślają fachowcy z firmy Climatic, obiekty modułowe mogą być gotowe w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni od momentu złożenia zamówienia (w zależności od wielkości przedsięwzięcia).

Jakie są różnice w użytkowaniu placówki?

W zakresie funkcjonalności obiekty modułowe w niczym nie różnią się od tradycyjnych budynków. Posiadają instalacje grzewcze, kanalizacyjne, elektryczne. Wyposażono je w nowoczesne systemy wentylacyjne, a także cechuje je estetyczny wygląd.

Koszty porównywalne są z klasycznymi rozwiązaniami. Kwoty zależą m.in. od wielkości budynku. Większość robót odbywa się w zamkniętym zakładzie, jednak wykonawca jest w ścisłym kontakcie z inwestorem w kwestii poszczególnych etapów.

Obiekty modułowe a tradycyjne budownictwo

Szpitale lub przychodnie stworzone z prefabrykatów stanowią doskonałą alternatywę dla klasycznych rozwiązań. Do ich zalet należą m.in.

  • Brak uciążliwości związany z pracami na budowie

Prace na terenie inwestycji trwają do kilku dni i ograniczają się jedynie do montażu gotowych części. Użytkownicy obiektu nie są więc narażenia na hałas lub nadmierny bałagan, co ma szczególne znaczenie przy rozbudowie funkcjonującej już placówki medycznej.

  • Dostosowanie do obowiązujących przepisów

Budowle powstałe w technologii modułowej są zgodne z wymogami ogólnoprzestrzennymi, instalacyjnymi, sanitarnymi. Tymczasem, jak wynika z raportu NIK, w publicznych szpitalach często nie spełnia się kryteriów zawartych w rozporządzeniach i ustawach. Decydując się na rozwiązania modułowe, inwestorzy zyskują więc pewność, że budynki specjalistyczne są bezpieczne w użytkowaniu i zgodne z obowiązującymi przepisami.

  • Łatwa i szybka rozbudowa

Obiekty można w każdej chwili rozbudować lub przebudowa

. Moduły charakteryzują się ciężarem mniejszym aż o 50% (w porównaniu do wycinka budowli o tej samej powierzchni w technologii tradycyjnej), co stanowi minimalne obciążenie dla konstrukcji budynku.

  • Oszczędności eksploatacyjne

Rozwiązania odznaczają się niskimi kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi z zastosowania bardzo dobrej izolacji. Na podkreślenie zasługuje też brak mostków cieplnych. – W ten sposób zmniejsza się opłaty związane z ogrzewaniem do 60% – wyjaśniają specjaliści.

  • Zaawansowane technologie

W budynkach stawianych przez Climatic możliwa jest również integracja sal operacyjnych. Wszystko za sprawą systemu ZEUS pozwalającego m.in. na:

– sterowanie aparaturą medyczną,

– komunikację z dedykowanymi platformami informatycznymi (HIS, RIS/PACS),

– monitorowanie parametrów instalacji gazów medycznych oraz układów IT.

Postaw na technologię modułową

Choć w Polsce szpitale czy przychodnie z prefabrykatów nie są tak popularne, jak na Zachodzie, trend ten ulega stopniowej zmianie. Jak zauważają specjaliści z Politechniki Warszawskiej – dr inż. Grzegorz Adamczewski oraz mgr inż. Aleksander Nicał – Stosowanie prefabrykacji w budownictwie w danym kraju świadczy o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego i pozwala wpisywać się w kierunek wytyczany przez założenia zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Źródło:

G. Adamczewski, A. Nicał „Wielkowymiarowe prefabrykowane elementy z betonu”, „Inżynier budownictwa. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”, 03.2012.