6 podobieństw i różnic między modułami a kontenerami (Cz. 1)

Internauta odwiedzający strony związane z budownictwem modułowym może napotkać pewien kłopot: pojęcia „moduł” i „kontener” są najczęściej traktowane jako synonimy. Może to wprowadzać w błąd, dlatego w dzisiejszym wpisie przyjrzymy się podobieństwom i różnicom między jednym a drugim.

Co łączy moduły i kontenery budowlane?

1. Kiedy powstały pierwsze budynki prefabrykowane?

Zarówno kontenery, jak i prefabrykowane moduły budowlane powstały około stu lat temu, na początku XX wieku. Wtedy to w USA zbudowano pierwsze stalowe skrzynie przystosowane do magazynowania piętrowego. W zbliżonym czasie w Holandii, a następnie w Niemczech powstały pierwsze domy z wielkiej płyty. Choć nie ma ona wiele wspólnego ze współczesnym budownictwem modułowym, jest jak najbardziej przykładem wznoszenia budynków z elementów prefabrykowanych.

2. Budowle z klocków, czyli budowa, rozbudowa i przebudowa

Kontenery i moduły to nic innego jak wielkie klocki, z których można ustawiać całe budynki, parterowe i piętrowe. Produkowane są w fabrykach, a na miejscu już tylko montowane. Podobieństwem jest więc fakt realizowania znacznie większej części prac w zakładzie produkcyjnym zamiast na placu budowy. Dzięki swojej specyfice, takie budynki można w znacznie łatwiejszy sposób rozbudowywać oraz przebudowywać. Możliwe jest także przenoszenie budynków.

3. Krótki czas budowy dzięki prefabrykacji

Prefabrykacja kontenerów i modułów sprawia, że wznoszenie z nich gotowych do użytku konstrukcji budowlanych przebiega bardzo szybko i jest mało uciążliwe dla otoczenia. Dźwig plus niewielka ekipa monterów wystarczą. Produkcję prefabrykatów można rozpocząć na długo przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W czasie, gdy w fabryce powstają moduły lub kontenery, na placu budowy można wykonywać stopy fundamentowe, drogi, chodniki itp.

4. Wysoka opłacalność budynków prefabrykowanych

Budownictwo kontenerowe i budownictwo modułowe jest bardzo opłacalne. Wynika to zarówno ze skrócenia czasu budowy, jak i sporych oszczędności na robociźnie i sprzęcie. Odpadają koszty dodatkowe związane z zatrudnianiem, nadzorowaniem i rozliczaniem wielu podwykonawców. Nie ma przestojów wynikających z niesprzyjającej pogody. O ile na tradycyjnej budowie powstaje wiele śmieci i odpadów, których uprzątnięcie i wywóz generują spore koszty, tutaj jest ich naprawdę niewiele.

5. Wszystko od jednego dostawcy

Kolejnym podobieństwem jest znaczne uproszczenie polegające na tym, że wszystko pochodzi w praktyce od jednego dostawcy. Może on dostarczyć konstrukcję od podłogi aż po dach oraz całość niezbędnego wyposażenia. Inwestor oszczędza na tym sporo czasu i zachodu.

6. Łatwość transportu modułów

Budowle z prefabrykowanych brył, zarówno z kontenerów, jak i modułów, można łatwo montować, ale i rozmontować. Dzięki temu możliwe jest ich przenoszenie na inne miejsce i powtórne wykorzystanie. Nic więc dziwnego, że kontenery są często oferowane na wynajem. Ponadto zarówno moduły budowlane, jak i kontenerowe, mogą być transportowane w łatwy sposób. Tak, również drogą morską, z wykorzystaniem kontenerowców.

Diabeł tkwi często w szczegółach i tak też jest z różnicami, które sprawiają, że moduł to jednak nie to samo, co kontener. Oto sześć takich różnic:

1. Wymiary dowolne lub standardowe

Kontenery produkowane są zgodnie z określonymi standardami, dlatego ich wymiary nie mogą być dowolne, istnieje tylko pewien ograniczony wybór. Inwestor decydujący się na budynek modułowy ma natomiast pełną dowolność: moduły zostaną stworzone stosownie do projektu całości. Powoduje to z kolei, że z jedynie modułów można wznosić efektowne, estetyczne budynki, komponujące się z otoczeniem.
6 podobieństw i różnic między modułami a kontenerami (Cz. 1)

2. Stałość kontra tymczasowość

Konstrukcje kontenerowe przeznaczone są przede wszystkim do wykorzystania przez jakiś ograniczony czas. Mogą więc stać na placu budowy, dopóki trwa, mogą służyć jako tymczasowe mieszkania dla ofiar klęsk żywiołowych lub uchodźców. Armie wielu krajów wykorzystują chętnie kontenery jako przenośne koszary. Budynki modułowe wznosi się natomiast z myślą o wieloletniej eksploatacji.

3. Rozmieszczenie instalacji

Moduły dają możliwość schowania instalacji w ścianach. Kontenery także, ale pod warunkiem zmniejszenia kubatury pomieszczenia. Daje to więc przewagę modułom, wynikającą z lepszej estetyki i większej powierzchni wewnątrz każdego „klocka”.

4. Wytrzymałość dachu

Ponieważ konstrukcja kontenera jest nieco lżejsza, a przez to mniej wytrzymała od modułowej, wszelkie urządzenia typu chłodnia lub klimatyzator muszą być umieszczone obok danego obiektu zamiast na dachu. Owszem, można odpowiednio wzmocnić konstrukcję kontenera, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

5. Trwałość

Moduły budowlane są znacznie lepiej dostosowane do wykorzystywania w standardowym budownictwie. Konstrukcja modułów wykonana z stalowych profili zamkniętych jest zabezpieczona antykorozyjnie. Prace spawalnicze wykonywane są przy zachowaniu wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-3. Parametry przeciwpożarowe w modułach są zgodne z Polską Normą i aprobatą techniczną. W przypadku konstrukcji kontenerowych, spełnienie powyższych norm jest utrudnione, ze względu na wykorzystanie innych materiałów oraz wytrzymałość konstrukcji. To wpływa na wspomnianą wcześniej tymczasowość obiektów kontenerowych, których użytkowanie planuje się przeważnie na stosunkowo krótki czas.

6. Budownictwo socjalne i obiekty użyteczności publicznej

Moduły ze względu na ich dowolne wymiary, a także przystosowanie do długotrwałego użytku, są znakomitym rozwiązaniem dla miast i gmin dbających o budownictwo komunalne i obiekty użyteczności publicznej. Mogą służyć do budowy mieszkań komunalnych, szkół, przedszkoli i placówek medycznych, stanowiąc trwałą, ekonomiczną alternatywę dla budownictwa tradycyjnego. Kontenery mają więcej ograniczeń funkcjonalnych i mogą służyć do zaspokajania potrzeb tymczasowych, jak np. pawilony handlowe, punkty gastronomiczne, czy też socjalne zaplecza budowy.  

Koniec części pierwszej! Poznaliście już podstawowe różnice między modułami i kontenerami. W kolejnym wpisie porównamy technologie, w jakich zostały wykonane poszczególne elementy konstrukcji modułowej oraz kontenerowej.

Niżej znajdziesz drugą część wpisu:
6 podobieństw i różnic między modułami a kontenerami (Cz. 2)