Zielony Ład a budownictwo modułowe – czy budynki z modułów są ekologiczne?

Budownictwo modułowe ma wiele zalet – począwszy od krótszego czasu budowy w porównaniu z tradycyjnymi metodami, przez mobilność i skalowalność, po niskie ograniczenia dotyczące ukształtowania terenu. Jednak w kontekście postępujących zmian klimatycznych i podejmowanych w związku z tym działań, na pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się takie aspekty jak energooszczędność oraz znacznie mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne. Co przemawia za ogromnymi korzyściami budownictwa modułowego i jakie może mieć ono znaczenie wobec Europejskiego Zielonego Ładu?

Zielony Ład a budownictwo modułowe – czy budynki z modułów są ekologiczne?

Europejski Zielony Ład – główne założenia

Zielony Ład to strategia zakładająca przekształcenie Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. W praktyce oznacza to wprowadzenie w życie działań mających na celu dostarczenie bezpiecznej i czystej energii do nowoczesnych budynków, o znacznie niższym na nią zapotrzebowaniu. Nowy Zielony Ład zakłada również wdrożenie gospodarki o coraz popularniejszym obiegu zamkniętym, przejście na zrównoważoną mobilność widoczną, między innymi w przypadku transportu miejskiego, a także ochronę i odbudowę bioróżnorodności.

Dla Polski oznaczać to będzie przede wszystkim szansę przejścia na niskoemisyjną i znacznie bezpieczniejszą dla środowiska naturalnego gospodarkę, dzięki której możliwe będzie ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów ziemi. Przykładem są systemy energetyczne, których działanie opiera się na zużyciu energii z każdego sektora w sposób dokładnie zaplanowany. Samochody napędzane byłyby za pomocą energii pochodzącej z paneli słonecznych, znajdujących się w każdym gospodarstwie domowym, a ciepło niezbędne do ogrzania budynków z fabryki zasilanej za pomocą morskiej energii wiatrowej.

Na czym polega budownictwo ekologiczne?

Budownictwo ekologiczne, zarówno w Polsce, jak i na świecie, to przede wszystkim budownictwo energooszczędne. Budynki ekologiczne są dobrze ocieplone, szczelne, korzystają z odnawialnych źródeł energii, a zastosowane podczas budowy materiały nie są szkodliwe dla środowiska. Proces ich tworzenia rozpoczyna się już na etapie przygotowywania projektu, który powinien zawierać między innymi usytuowanie działki oraz jej położenia względem stron świata. Umożliwia to zaprojektowanie budynku w sposób zapewniający odpowiednią ilość naturalnego światła przez większość dnia.

Ważne jest również zadbanie o odpowiednią izolację, dzięki której możliwe jest zoptymalizowanie kosztów i ilości energii niezbędnej do ogrzania budynku. Wybór odpowiednich urządzeń i technologii jest więc kluczowy dla budownictwa ekologicznego, ale zależeć może od wielu różnych czynników lokalnych, dlatego powinien zostać dobrany pod konkretny projekt. Przykładem takich instalacji, które do swojej pracy wykorzystują o wiele mniej prądu i zapewniają optymalny poziom komfortu cieplnego, są na przykład kotły grzewcze na ekologiczne paliwa stałe jak pellety, a także pompy ciepła, kolektory słoneczne, a nawet domowe elektrownie.

Zielona łąka - czy budynki z modułów są ekologiczne?

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie modułowym

Korzyści i ogromne zalety budownictwa modułowego to powtarzalność procesów produkcyjnych i możliwość pracy bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Dzięki temu możliwe staje się nie tylko zoptymalizowanie procesów budowlanych, co znacznie skraca czas ich trwania, ale również kosztów związanych z budową. Produkcja elementów modułowych odbywa się zawsze w kontrolowanych warunkach i pod nadzorem wykwalifikowanej kadry specjalistów, przy wykorzystaniu ekologicznych materiałów budowlanych. Wybierając tę technologię, możliwe jest zoptymalizowanie całego procesu, a zarazem wyeliminowanie ewentualnych błędów, zapewniając tym samym najwyższej jakości parametry, odporne na czynniki zewnętrzne.

Budownictwo modułowe jest ekologiczne i energooszczędne, odpowiadając tym samym na potrzeby i założenia Zielonego Ładu. Budowane obiekty są przyjazne dla środowiska naturalnego i korzystają z o wiele mniejszych zasobów energetycznych niż ma to miejsce w przypadku budynków tradycyjnych. Co więcej, korzystają również z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika czy pompy ciepła.

Jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za korzystaniem z technologii modułowej jest zatem fakt, że nie stanowi ona dużego obciążenia dla środowiska naturalnego. Technologia modułowa zakłada umiejętną gospodarkę o obiegu wtórnym, która w praktyce oznacza możliwość demontażu budynku oraz ponowne wykorzystanie elementów nadających się do recyklingu. Konstrukcja większości modułów opiera się na trwałym szkielecie stalowym, który jest wytwarzany z surowca pochodzącego nawet w ponad 90% z recyklingu, w zależności od kraju, w którym został wyprodukowany.

Nowoczesny budynek - na czym polega budownictwo ekologiczne?

Łatwość demontażu umożliwia również wykorzystanie budynku w innej lokalizacji, co jest niemożliwe w przypadku obiektów tradycyjnych. Zastosowanie systemów suchej zabudowy oraz ograniczenie gabarytów fundamentu pozwalają także na znaczne zmniejszenie zużycia wody i redukcję emisji pyłów czy innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Budownictwo modułowe to również doskonały sposób na ograniczenie śladu węglowego. W zasadzie całkowicie eliminuje beton z konstrukcji i ogranicza powstawanie odpadów mogących zagrażać środowisku naturalnemu, co jest możliwe za sprawą przeniesienia budowy do zakładu produkcyjnego, w którym gospodarka odpadami jest znacznie bardziej wydajna.