Modulär sjukhus i Boleslawiec är klar. Den stora öppningen idag!

Patienter med COVID-19 kan behandlas på en ny modulavdelning på sjukhuset i Boleslawiec från måndag. Som en påminnelse – byggandet av den nya avdelningen startade i september och har tagit mindre än tre månader. Den modulära byggnaden hämtades helt från Goerlitz i Tyskland, där den också fungerade som ett sjukhus. Efter att pandemin är över kommer avdelningen, som är en sjukhusbyggnad att ta emot patienter utan infektion, till exempel som en långtidsvårds avdelning.