Överbyggnad på tredje våningen i befintlig sjukhusbyggnad i modulär teknik.