Den modulära utbyggnaden av sjukhuset i Łódź är klart

Den modulära utbyggnaden av det specialistsjukhusuppkallad efter Mikołaj Pirogow i Łódź, har avslutats av Climatic. Som en del av projektet byggdes en ny trevånings sjukhusbyggnad med 2 400 m2 ytan. 

Sjukhuset utvidgades med ny intensivvårdsavdelning och operationsavdelning med fyra operationssalar inklusive hybridoperationssalen. Ett nytt steriliserings- och ventilationsrum byggdes. Full utrustning levererades till sjukhuset. Den nya sjukhusbyggnaden var kopplad till en nästan 100 år gammal byggnad med korridoren.