Kontrakten för byggandet av dagis i Podkowa Leśna undertecknades

Vi gläder oss åt att kunna meddela att Climatic, tecknade ett kontrakt för byggandet av ett nytt dagis i en passiv standard igår, som en del av stadens offentliga anbud i Podkowa Leśna. Arbeten kommer också att inkludera rivning av den befintliga byggnaden. Det förväntade slutdatumet planeras för det andra kvartalet 2021.