Modulbyggnader

Projekt budynku modułowego kliniki Luneburg

Specialbyggnader

Climatic modulsystem möjliggör snabbt uppförande av nya samt utbyggande av befintliga medicinska anläggningar, laboratorier, farmaceutiska byggnader.

Denna lösning är perfekt vid byggande eller modernisering av operationsavdelningar, steriliseringsrum, avdelningar för bilddiagnos, intensivvårdsavdelningar och alla andra öppenvårdsavdelningar eller operationsavdelningar.

Modulkonstruktion är särskilt lämplig för platser med begränsad åtkomst, såsom innergård eller byggnadstak.

Enfamiljshus

Climatic modulsystem möjliggör uppförande av tåliga, och samtidigt flexibla enfamiljshus som kan enkelt anpassas till familjens förändrande behov. Modulära enfamiljshus förenar moderna arkitektoniska lösningar med höga tekniska standarder, särskilt när det gäller energieffektivitet.

Projekt budynku modułowego domu rodzinnego
Projekt budynku modułowego senatorium i domu opieki

Sanatorier och vårdhem

Sanatorier och vårdhem

Typisk utformning för sanatorier består av rymliga rum med balkonger och badrum. Dessutom tillkommer gemensamma utrymmen: reception, rymligt mötesrum, kök med matsal, tvättrum och serviceutrymmen.

Hotell och studentbostäder

Modulära bostadshus är idealiska för hotell. Typisk upprepad utformning består av rum med badrum. Dessutom tillkommer gemensamma utrymmen: reception, rymligt mötesrum, kök med matsal, tvättrum och serviceutrymmen.

Projekt budynku modułowego hotelu
Projekt budynku modułowego wielorodzinnego

Flerfamiljshus

Modulära bostadshus är vårt erbjudande riktat till investerare som söker billiga lösningar för kommunala bostäder med samtidigt behållande av högkvalitativt utförande och hållbarhet som inte avviker från traditionell konstruktion. Tack vare den tåliga stålkonstruktionen, Climatic system lämpar sig för flervåningsbyggnader (normalt upp till 5 våningar) och möjliggör ett snabbt uppförande av ett flerfamiljshus med en hög standard. Med Climatic system kan investeraren fritt anpassa utseendet, storleken och slutbehandlingen på bostadshuset.

Utbildning och förskolor

Modulkonstruktion kan användas för skolanläggningar, förskolor och dagvård. Modulsystemet erbjuder rymliga och fullständigt utrustade rum som uppfyller de höga funktionella kraven för utbildningsområden. Tack vare systemets flexibilitet kan nya anläggningar arrangeras fritt, och befintliga byggnader kan byggas ut för att anpassa till användarens aktuella behov. Fördelen med modulsystemet är dess mobilitet vilket möjliggör en snabb demontering av anläggningen och dess återmontering på en annan plats. Modulära skol- och förskoleanläggningar uppfyller alla gällande säkerhetsnormer och bestämmelser.

Projekt budynku modułowego szkoły i przedszkola
Modułowy budynek biurowy w Salzgitter

Kontorsbyggnader

Modulbyggnader låter skapa anläggningar med “open space” som Investeraren kan fritt ändra beroende på kontorshyresgästernas behov. Snabbt genomförande, friheten att utforma byggnadskroppen, friheten att välja fasadmaterial och låga driftskostnader är de viktigaste faktorer som en investerare bör ta hänsyn till vid byggande av kontorsbyggnader.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice +48 22 753 27 00 +48 22 753 27 01 climatic@climatic.pl

Produktionsanläggning i Ostrowiec Swietokrzyski ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Skriv till oss – vi ringer tillbaka!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2019 Pozycjonowanie Strony - EACTIVE