Zapytania ofertowe

Climatic Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składnia ofert

Climatic Spółka z ograniczą odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w  Regułach, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice
NIP: 5222656057, REGON: 015224140
Niniejszym ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w ramach realizowanego Projektu i zaprasza do składania ofert dotyczących realizowanych Projektów.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 18 lipca 2016

Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.05.00-26-0420/16 pt. „Zakup środków trwałych do produkcji hybrydowych systemów modułowych nowej generacji dla budownictwa medycznego o wysokiej odporności ogniowej”

Rodzaj wydatku:  Zakup kompletnej suwnicy wewnętrznej typu tandem. szt. 1

Termin składania ofert upływa w dniu: 08.08.2016 o godz. 12:00
Termin i miejsce otwarcia ofert: 08.08.2016 r. godz. 14:00
Miejsce:  Climatic Sp. z o.o. Sp. k. ul. Żytnia 6, Reguły, 05-816 Michałowice

Pełna treść zapytania w niniejszym załączniku.

Unieważnienie postępowania wyboru wykonawcy z związku z zapytaniem ofertowym  nr 1/2016 z dnia 04.07.2016 r.

Kontakt

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
+48 22 753 27 00
+48 22 753 27 01
climatic@climatic.pl

Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Stanisława Brody 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Napisz do nas – oddzwonimy!

© Climatic Sp. z o.o. Sp. k. 1997 - 2018