Podpisanie umowy na rozbudowę szkoły przy ul. Radarowej

We wtorek, 08 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B. Przy podpisaniu obecny był Prezes Climatic, Aleksander Panek, Artur Wołczacki – Burmistrz Dzielnicy Włochy oraz Pani Monika Kryk – zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy. Budynek zostanie wykonany w technologii modułowej. Planowany termin zakończenia robót wyznaczony został na koniec sierpnia 2020 r.

Źródło zdjęcia: Urząd Dzielnicy Włochy M. St. Warszawy