Realizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów w Warszawie

Realizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów w Warszawie ukończona.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej została zgłoszona do odbioru. Jak widać na załączonych zdjęciach budynek w technologii modułowej nie różni się od budowy tradycyjnej. Różnice, które inwestor (Dzielnica Wawer) mógł zauważyć to szybkość realizacji, brak licznych transportów materiałów oraz pozytywny aspekt bezpieczeństwa. W rozbudowywanym budynku odbywały się przecież zajęcia dydaktyczne.