Ruszyła rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej

Stało się!

Ruszyły prace  związane z rozbudową przedszkola nr 74 na warszawskiej Woli. W niespełna 7 miesięcy ma powstać  nowe skrzydło budynku w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja powstanie bezpośrednio przy istniejącym obiekcie i obejmie swoim zakresem realizację dwukondygnacyjnego budynku, który pomieści m.in.: 6 sal zajęciowych, salę gimnastyczno-rytmiczną –  z możliwością podzielenia na dwie mniejsze, gabinety dla dyrektora i sekretariatu, pokoje pracownicze, sanitariaty, a także dużą szatnię.  W rozbudowanej części przedszkola naukę podejmie ponad 125 dzieci. Placówka zostanie podzielona na 6 oddziałów.

W sumie rozbudowa o powierzchni całkowitej 1425m2, złożona zostanie z 37 prefabrykowanych modułów. Główne wejście do budynku przedszkola, które najprawdopodobniej wraz z początkiem przyszłego roku będzie gotowe na przyjęcie nowych uczniów, zlokalizowane zostanie w łączniku pomiędzy nową a istniejącą częścią placówki.

Działania uwzględniają opracowanie przez nas pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, prefabrykację budynku modułowego w zakładzie produkcyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, posadowienie gotowych modułów jak i prace związane z zagospodarowaniem terenu.

W obrębie terenu przedszkola zaplanowaliśmy nie tylko budowę placów zabaw, ale również nasadzenie wielu drzew i założenie kwietników, co z pewnością wpłynie pozytywnie na krajobraz wokół inwestycji.